GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

O nas

My, czyli Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności". Na co dzień skracamy tę nazwę i mówimy "Pracownia Różnorodności" albo jeszcze prościej: SPR.

SPR powstało z przekształcenia KPH Toruń, oddziału stowarzyszenia "Kampania Przeciw Homofobii" – jako jego kontynuacja i rozwinięcie. Cel tego był prosty: możliwość walki z dyskryminacją osób LGBTQ na własny rachunek. KPH było dla większości z nas okazją do nauki i do wypróbowania, czy chcemy działać na rzecz emancypacji osób LGBTQ, czy mamy na to czas, możliwości, predyspozycje. A po prawie trzech latach przyszła pora na wykonanie kolejnego kroku: przejścia na samodzielność.

W SPR nie zapominamy, że osoby LGBTQ to dużo więcej niż tylko geje albo tylko geje i lesbijki. Tymczasem w mediach, w edukacji, czy w języku polityki – jeśli już nawet pojawiają się geje lub geje i lesbijki – nie istnieją osoby biseksualne, osoby transpłciowe i osoby queer; nie mówi się o nich, więc nie trafiają do świadomości społecznej. Staramy się to przełamać, stąd nawet nasza nazwa uwzględnia wszystkie te grupy.

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, płeć i tożsamość płciową następuje na szereg różnych sposobów, wpisanych w kulturę, w jakiej żyjemy. Nazywamy tę kulturę heteronormatywną, bo zakłada ona, że wszyscy ludzie są heteroseksualni oraz że jest sztywny, "naturalny" i niezmienny podział ról społecznych między kobiety a mężczyzn, odbijający się we wszystkich aspektach życia: w pracy, rodzinie, sztuce, prawie, modzie etc. Ta kultura wyklucza wszelkie odstępstwa od założonego modelu, piętnuje lub ignoruje osoby, które czują, że do niego nie pasują i nie wahają się mówić o tym. SPR, podobnie jak inne organizacje LGBTQ, stara się temu przeciwdziałać. Zaczynamy od siebie, stąd przyjęty w naszym statucie system kwotowy, rezerwujący dla kobiet dwa miejsca w zarządzie i w komisji rewizyjnej.

W naszej działalności wykorzystujemy różne środki, sposoby i możliwości, wciąż szukając nowych. Organizujemy spotkania, panele dyskusyjne, konferencje, manifestacje, kolportaż ulotek i plakatów, wystawy, pokazy filmowe, koncerty, akcje edukacyjne, wykłady i warsztaty, kontaktujemy się z mediami oraz administracją, przedstawiając swoje stanowisko i próbując wpłynąć na to, jak postrzegają one osoby LGBTQ oraz ich problemy, współpracujemy też z innymi organizacjami LGBTQ w Polsce i za granicą.