GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Monitoring Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania

Od 2014 roku Pracownia Różnorodności wraz z partnerem - Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza - realizują projekt pn. "Monitoring i analiza realizacji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania w zakresie płci, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej (2013-2016)". Projekt ten jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, na podstawie umowy zawartej z operatorem ww. programu, tj. Fundacją im. Stefana Batorego działającą w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Nasz projekt polega na monitorowaniu tego, jak instytucje publiczne i inne podmioty wymienione w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania (KPDRT) realizują ten program. Monitorujemy te działania, które dotyczą równego traktowania ze względu na trzy przesłanki:

  • płeć,
  • tożsamość płciową,
  • orientację seksualną.

KPDRT jest rządowym dokumentem przyjętym 10 grudnia 2013 roku. Jest to zarazem pierwszy tego rodzaju program obowiązujący w Polsce. Rząd - a w jego imieniu Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania - był zobowiązany do przygotowania i wdrożenia KPDRT na mocy ustawy z 03 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Poniżej KPDRT w ostatecznej wersji przyjętej przez rząd 10 grudnia 2013 roku.

Krajowy_Program_Dzialan_na_Rzecz_Rownego
Adobe Acrobat Document 1.4 MB

Sprawozdanie z monitoringu KPDRT dotyczące 2013 roku

Uwaga! Sprawozdanie podzielone jest na dwie części - zasadniczą w formacie A4 oraz załącznik w formacie A3. Jeśli zdecydujecie się Państwo wydrukować obie części sprawozdania - proszę pamiętać o różnicy formatów.

Monitoring KPDRT 2013 - Sprawozdanie.pdf
Adobe Acrobat Document 968.7 KB
Monitoring KPDRT 2013 - Sprawozdanie - Z
Adobe Acrobat Document 1.3 MB

Sprawozdanie z monitoringu KPDRT dotyczące 2014 roku

Monitoring KPDRT 2014 - Sprawozdanie.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB

Uzupełnione sprawozdanie z monitoringu KPDRT dotyczące 2015 i 2016 roku

Monitoring KPDRT 2015-2016 - Sprawozdani
Adobe Acrobat Document 1.0 MB

Sprawozdanie podsumowujące

Monitoring KPDRT - podsumowanie.pdf
Adobe Acrobat Document 557.3 KB
Monitoring KPDRT - podsumowanie - załącz
Adobe Acrobat Document 533.8 KB
Monitoring KPDRT - podsumowanie - załącz
Adobe Acrobat Document 334.5 KB

Summary report | Sprawozdanie podsumowujące (EN)

Monitoring of NAPET - summary report.pdf
Adobe Acrobat Document 493.8 KB
Monitoring of NAPET - summary report - a
Adobe Acrobat Document 515.3 KB
Monitoring of NAPET - summary report - a
Adobe Acrobat Document 366.2 KB