GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Kontakt

Ogólna skrzynka / General enquiries:
pracowniaroznorodnosci@gmail.com

Adres pocztowy / Mail address:
ul. Jana Mohna 50H/8
87-100 Toruń
POLAND

Zarząd SPR / SPR Board

  • Artur Eichhorst
  • Raisa Rechter

W sprawach wolontariatu i członkostwa prosimy o kontakt z Agnieszką Ryniec; e-mail: zapiszsiedospr@gmail.com