GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Come Out - kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

Już 26 maja wybory do Parlamentu Europejskiego (PE). ILGA-Europe prowadzi w związku z tym kampanię "Come Out", w której osoby kandydujące do PE namawia się i zachęca do podpisania Europejskiej Deklaracji Równości, czyli zbioru zobowiązań wyborczych dotyczących równości osób LGBTI opracowanego przez ILGA. W Polsce akcję koordynuje Kampania Przeciw Homofobii, a SPR i inne organizacje LGBTQ będą w niej uczestniczyć "w terenie".

 

ILGA ocenia, że najbliższe wybory mogą być najważniejsze w historii PE. W Polsce temat osób LGBTQ, nie tylko ich praw, ale w ogóle tego, że istnieją (włącznie z insynuacjami homofobów, że stanowimy zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci), już stał się częścią kampanijnej narracji. Zobaczymy teraz, ile osób kandydujących do PE pokaże, że umie zadać kłam homofobom, ale także że popiera równość dla wszystkich.

 

Informacje nt. kampanii Come Out, przyświecającej jej idei oraz postępów można znaleźć na stronie internetowej www.comeout.pl.