GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Wybory samorządowe 2018 - co ws. LGBTQ?

Created by Freepik | Projekt: Freepik
Created by Freepik | Projekt: Freepik

Już w niedzielę, 21 października, czekają nas wybory samorządowe - wybory rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Po raz pierwszy głosy oddawane będą do przezroczystych urn - nie po raz pierwszy, jak się okazało, większość zapytanych przez nas startujących w wyborach i ich komitetów wyborczych postanowiła milczeć.

Zanim rozpocznie się cisza wyborcza publikujemy informację o podjętej przez SPR próbie zebrania informacji o kandydujących osobach i ich spojrzeniu na sprawy osób LGBTQ.

SPR przygotowało ankiety dotyczące planów osób kandydujących w wyborach samorządowych w 2018 roku. Ankiety dotyczyły polityki antydyskryminacyjnej i praw społeczności LGBT+. Celem działania było poznanie poglądów osób startujących w wyborach oraz uzyskanie informacji o ich planach w ww. zakresie. SPR wyszło przy tym z założenia, że wybory samorządowe stanowią ogromną szansę na zmianę lokalnej rzeczywistości w kontekście m.in. promowania postaw otwartości i akceptacji, w tym poprzez edukację i szeroko rozumiane działania oświatowe. Warto przy tym pamiętać, ze wśród uprawnionych do głosowania są także osoby LGBTQ, które według różnych badań stanowią od 2% do 7% społeczeństwa. Szczególnie dla młodych ludzi istotnym jest, czy miejsce, w którym żyją lub zamierzają osiąść na stałe, jest otwarte na ich problemy.

 

Ankiety zostały skierowane do osób kandydujących w wyborach na prezydentów miast Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia, Torunia i Włocławka (łącznie 24 ankiety) oraz "jedynek" na listach w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (łącznie 59 ankiet). Do większości osób kwestionariusze przesłano pocztą elektroniczną, a tam gdzie nie było to możliwe – pocztą tradycyjną, w tym na adres komitetu wyborczego. Listy polecone i e-maile zostały wysłane pod koniec września (szczegóły w zestawieniu poniżej). Dodatkowo 12 października SPR skierowało do osób, które nie podały swoich adresów, wiadomość e-mail z przypomnieniem o przeprowadzanej akcji.

 

Do dziś, a więc ostatniego dnia przed ciszą wyborczą, wypełnione ankiety przysłały zaledwie dwie osoby kandydujące w wyborach prezydentów miasta – Sylwia Kowalska kandydująca na Prezydentkę Miasta Torunia i Krzysztof Kukucki kandydujący na Prezydenta Miasta Włocławka.

 

W przypadku kandydatów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odpowiedzi udzieliło tylko pięć osób – Adam Hoffmann, Karolina Kozłowska, Paulina Matysiak, Michał Musielak i Aleksandra Smołaga; wszystkie te osoby kandydują z listy Komitetu Wyborczego Razem.

 

Uwagę zwraca słaby odzew ze strony kandydujących osób. Jest to szczególnie zasmucające biorąc pod uwagę, że większość z nich w kampanii podkreślała otwartość na problemy ludzi i chęć dialogu. Równie zastanawiający i niepokojący był utrudniony kontakt z osobami ubiegającymi się o mandat; w tym zakresie SPR stwierdziło następujące problemy:

  • brak dostępnych adresów e-mail i/albo korespondencyjnych komitetów wyborczych bądź osób kandydujących,
  • nieaktualne adresy e-mail i/albo korespondencyjne komitetów wyborczych bądź osób kandydujących,
  • brak podjęcia awizowanych przesyłek nadanych na adresy komitetów wyborczych,
  • jeden z kandydatów – poproszony w wiadomości przesłanej na portalu facebook.com o podanie adresu e-mail, na których SPR będzie mogło wysłać ankietę – podał adres, a po otrzymaniu tą drogą ankiety odpisał, że należy ją przesłać na inny adres, którego jednak nie podał.

 

Niemniej SPR pragnie serdecznie podziękować tym osobom, którzy potraktowały poważnie przesłane ankiety i udzieliły odpowiedzi na zadane pytania. Z uwagi na niewielką liczbę wypełnionych ankiet, zrezygnowano ze zbiorczej prezentacji zebranych danych i zdecydowano się na publikację wszystkich otrzymanych kwestionariuszy - poniżej. 

ankieta - Sylwia Kowalska.pdf
Adobe Acrobat Document 608.5 KB
ankieta - Krzysztof Kukucki.pdf
Adobe Acrobat Document 575.3 KB
ankieta - Karolina Kozłowska.pdf
Adobe Acrobat Document 81.6 KB
ankieta - Aleksandra Justyna Smolaga.pdf
Adobe Acrobat Document 73.0 KB
ankieta - Paulina Matysiak.pdf
Adobe Acrobat Document 588.6 KB
ankieta - Adam Hoffmann.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
ankieta - Michał Ryszard Musielak.pdf
Adobe Acrobat Document 615.3 KB