GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Spotkanie ze Specjalną Sprawozdawczynią ONZ

Dziś przedstawiciel SPR wziął udział w spotkaniu z Karimą Bennoune, Specjalną Sprawozdawczynią w zakresie praw kulturalnych z biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka.

W spotkaniu, które odbyło się w Warszawie i które jest częścią dwunastodniowej misji pani Bennoune w Polsce, wzięły udział osoby z szeregu innych organizacji prawnoczłowieczych i strażniczych.

Misja pani Bennoune obejmuje trzy zagadnienia:

  1. prawo do udziału w szeroko pojętym życiu kulturalnym bez dyskryminacji,
  2. prawo dostępu do dziedzictwa kulturowego oraz korzystania z niego jako zasobów niezbędnych dla pełnego wykorzystania praw kulturalnych,
  3. prawo udziału w procesach decyzyjnych wpływających na wykorzystanie praw kulturalnych oraz poszanowanie różnorodności kulturowej.

W czasie półtoragodzinnego spotkania pani Bennoune wysłuchała opinii i stanowisk zebranych osób oraz poprosiła o odpowiedź na szereg szczegółowych pytań dot. m.in. ograniczeń i utrudnień ze strony władz oraz innych grup społecznych w korzystaniu z praw kulturalnych.