GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

SPR prosi Radę Etyki Mediów o zajęcie się homofobiczną okładką "Gazety Polskiej"

W związku z okładką numer #39(1311) "Gazety Polskiej", który ukazał się dzisiaj, SPR napisało do Rady Etyki Mediów. W naszej ocenie przedmiotowa okładka - zestawiająca osoby LGBT z nazizmem, komunizmem i "islamistami" jest nie tylko homofobiczna, ale też stanowi dowód na ignorancję i bezmyślność osób, które dopuściły do jej powstania i wykorzystania.

Toruń, 26 września 2018 roku

 

Rada Etyki Mediów

ul. Foksal 3/5

00-366 Warszawa

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" wnosi niniejszym o zajęcie się przez Radę Etyki Mediów okładką numeru tygodnika "Gazeta Polska" z 26 września br., tj. #39 (1311). Przedmiotowa okładka przedstawia montaż fotografii Stefana Wyszyńskiego, Karola Wojtyły, Jerzego Popiełuszki i Maksymiliana Kolbego z napisem:

 

NASZ SKARB W WALCE

Z NAZIZMEM, KOMUNIZMEM,

LGBT I ISLAMISTAMI

KLER

WYSZYŃSKI WOJTYŁA POPIEŁUSZKO KOLBE

 

Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności wnosi o zbadanie przez Radę zgodności ww. okładki z Kartą Etyczną Mediów, w tym w szczególności wyrażonymi w Karcie zasadami prawdy, obiektywizmu, szacunku i tolerancji oraz wolności i odpowiedzialności.

 

Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności wskazuje w związku z powyższym, że:

  1. przedmiotowa okładka tygodnika jednoznacznie przedstawia LGBT – a zatem lesbijki, gejów, osoby biseksualne oraz osoby transpłciowe (akronim "LGBT" nie ma innych znaczeń) jako zjawisko albo zagrożenie, z którym trzeba walczyć – co jest przedstawieniem kłamliwym i nawołującym do nienawiści wobec osób LGBT,
  2. przedmiotowa okładka wymienia LGBT w jednym zdaniu z dwoma zbrodniczymi systemami (nazizmem i komunizmem), które doprowadziły do wojny światowej i śmierci milionów osób, oraz zagrożeniem w postaci terroryzmu religijnego; takie zestawienie co najmniej sugeruje, że osoby LGBT stanowią podobne zagrożenie, jak ww. totalitaryzmy oraz terroryzm islamski – co jest nieprawdą i pomówieniem,
  3. osoby LGBT były ofiarami nazizmu (patrz m.in. różowe trójkąty oraz prześladowania osób LGBT, w tym przede wszystkim nieheteroseksualnych mężczyzn, przez prawo i władze nazistowskie) oraz komunizmu (patrz m.in. akcja "Hiacynt"), a współcześnie są celem ataków i zbrodniczych działań "islamistów" (patrz np. uprowadzenia, uwięzienie i zabójstwa nieheteroseksualnych mężczyzn w Czeczeni, publiczne egzekucje nieheteroseksualnych mężczyzn przez tzw. państwo islamskie, a także bardzo surowe kary, w tym kara śmierci, za współżycie między mężczyznami w szeregu krajów islamskich) – pokazuje to szczególną perfidię oraz wyjątkowe natężenie złej woli, które były potrzebne, aby osoby LGBT wymienić jako zagrożenie obok nazizmu, komunizmu i "islamistów"; równie dobrze w tym gronie redakcja ww. tygodnika mogła wymienić – jako zagrożenie – np. Żydów albo jakąkolwiek grupę rasową, etniczną, narodową, kulturową czy społeczną, która nie tylko nie jest dla nikogo zagrożeniem, nie tylko nie prowadziła eksterminacji ani nie stosowała terroru, ale sama była i jest obiektem nieustannych ataków, w tym obiektem terroru i przemocy państwowej.

 

Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności uznaje ww. okładkę nie tylko za przejaw homofobii, ale także ignorancji i bezmyślności osób, które dopuściły do jej powstania i użycia. Wobec braku w polskim prawie jakichkolwiek narzędzi, które pozwoliłyby na pociągnięcie do odpowiedzialności za powyższe, Stowarzyszenie zmuszone jest szukać namiastki sprawiedliwości występując do Rady Etyki Mediów – wobec czego Stowarzyszenie wnosi jak na wstępie.

 

Z poważaniem

 

(-) Przemysław Szczepłocki

osoba wchodząca w skład zarządu

 

Załącznik: 1 egz. numeru #39 (1311) "Gazety Polskiej"

REM - ws. okładki gazety polskiej (26.09
Adobe Acrobat Document 500.6 KB