GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

K. Pawłowicz znów do komisji etyki za homofobię

Krystyna Pawłowicz (fot. Jakub Kamiński/PAP)
Krystyna Pawłowicz (fot. Jakub Kamiński/PAP)

Nie minęło kilka godzin od złożenia przez Nowoczesną projektu ustawy o związku partnerskim, a przypomniała o sobie amatorka jedzenia sałatek na sali sejmowej, posłanka Krystyna Pawłowicz. Jeden tweet wystarczył jej do obrażenia setek tysięcy par różnopłciowych i jednopłciowych. Czy komisja etyki poselskiej, która wielokrotnie odmawiała się zajęcia wnioskami dot. K. Pawłowicz, stanie tym razem na wysokości zadania? Oprócz wniosku do komisji SPR wezwało do działania Adama Lipińskiego, rządowego pełnomocnika ds. równego traktowania.

Sprawa dotyczy poniższej wypowiedzi K. Pawłowicz na Twitterze, która pojawiła się wczoraj w reakcji na złożony również wczoraj projekt ustawy o związku partnerskim.

W reakcji na to SPR skierowało pisma o poniższej treści do komisji etyki poselskiej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Toruń, 25 kwietnia 2018 roku

 

Komisja Etyki Poselskiej

Sejm RP

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" wnosi o zajęcie się przez Komisję Etyki Poselskiej przytoczoną poniżej wypowiedzią posłanki Krystyny Pawłowicz, opublikowaną przez nią w internecie 24 kwietnia br. za pomocą serwisu Twitter pod adresem https://twitter.com/KrystPawlowicz/status/988799239689003009, w tym o ukaranie ww. posłanki.

Wypowiedź powyższa dotyczy osób, z myślą o których przygotowano projekt ustawy o związku partnerskim, złożony do laski marszałkowskiej 24 kwietnia br., tj. par różnopłciowych i par jednopłciowych; osób heteroseksualnych i nieheteroseksualnych. Stanowi ona naruszenie zasady rzetelności wyrażonej w art. 5 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 lipca 1998 roku – Zasady Etyki Poselskiej oraz zasady dbałości o dobre imię Sejmu wyrażonej w art. 6 ww. uchwały.

Zarzut naruszenia ww. przepisów jest zasadny, albowiem ww. wypowiedzią K. Pawłowicz:

  • sprowadziła relacje osób, dla których przewidziany jest ww. projekt ustawy, do analnego stosunku seksualnego – co jest nieprawdą względnie kłamstwem oraz obraźliwą wulgaryzacją intymnych relacji tych osób, w tym osób heteroseksualnych,
  • określiła relacje osób, dla których przewidziany jest ww. projekt ustawy, mianem choroby - co jest nieprawdą względnie kłamstwem oraz obraża te osoby; heteroseksualność, a w szczególności biseksualność ani homoseksualność nie są chorobami, a K. Pawłowicz co najmniej od swoich pierwszych wystąpień publicznych dot. osób LGBTQ i kwestii związków partnerskich, tj. co najmniej od połowy 2012 roku, zachowuje się tak, jakby powyższego faktu nie przyjmowała do wiadomości, ignorując go albo wprost mu zaprzeczając,
  • stwierdziła że osoby, dla których przewidziany jest ww. projekt ustawy, nie kochają – co nie tylko jest nieprawdą, ale przede wszystkim dehumanizuje te osoby; nawet przyjmując, że K. Pawłowicz kierowała te słowa tylko do osób nieheteroseksualnych, deprecjonowanie związków jednopłciowych, twierdzenie, że są pozbawione miłości, jest jednoznacznie obelżywe i stanowi jeszcze poważniejsze naruszenie godności osób pozostających w takich związkach, niż prowokacyjne, wulgarne i prymitywne sprowadzenie ich relacji do seksu analnego,
  • stwierdziła że osoby, dla których przewidziany jest ww. projekt ustawy, nie mają, względnie nie mogą mieć dzieci – co jest nieprawdą względnie kłamstwem.

 

Z poważaniem

 

(-) Przemysław Szczepłocki

osoba wchodząca w skład zarządu

Toruń, 25 kwietnia 2018 roku

 

Adam Łapiński

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" informuje, że w związku z wypowiedzią posłanki Krystyny Pawłowicz z 24 kwietnia br. jn., opublikowaną w internecie w serwisie Twitter, skierowało do Komisji Etyki Poselskiej wniosek o zajęcie się przedmiotową wypowiedzią (uzasadnienie – patrz załączona kopia wniosku).

Mając na uwadze dotychczasowe postępowanie ww. komisji ws. wniosków kierowanych do niej przez polskie organizacje LGBTQ (tak w VII jak i obecnej kadencji sejmu) w odniesieniu do K. Pawłowicz i innych osób, Stowarzyszenie wzywa Pana do złożenia własnego wniosku do Komisji Etyki Poselskiej o zajęcie się przytoczoną wyżej wypowiedzią.

Wychodząc naprzeciw ewentualnym wątpliwościom w tym zakresie Stowarzyszenie wskazuje, że Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania kierował już wnioski do ww. komisji, w tym wnioski o zajęcie się homofobicznymi wypowiedziami K. Pawłowicz – nie jest to zatem postępowanie nietypowe. Dodać należy, że złożenie wniosku w zakresie jw. stanowi realizację zadania Pełnomocnika przewidzianego w art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z 03 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Z poważaniem

 

(-) Przemysław Szczepłocki

osoba wchodząca w skład zarządu