GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Akceptacja i SPR zapraszają rodziców osób LGBTQ na spotkanie

Zapraszamy na wydarzenie "Rodzice, wyjdźcie z szafy" - spotkanie z matkami osób nieheteroseksualnych, założycielkami Stowarzyszenia Akceptacja, bohaterkami książki "Rodzice wyjdźcie z szafy!", która jest zapisem rozmów dziennikarki Wiktorii Beczek z rodzicami osób LGBT. Spotkanie będzie okazją do wymiany myśli i doświadczeń rodziców m.in. z procesów coming-outów dzieci; oraz przedstawienia działań podejmowanych przez stowarzyszenie Akceptacja, które jest pierwszą w Polsce organizacją zrzeszającą rodziców i bliskich osób LGBT.

 

Na spotkaniu będzie nieodpłatnie rozdawana książka "Rodzice wyjdźcie z szafy!", do której przedmowę napisała prof. Monika Płatek.

 

Spotkanie odbędzie się 02 grudnia o 15:00 w biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Niemożliwych "Motyka", któremu serdecznie dziękujemy za jego udostępnienie.