GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Podziękowania dla Policji

Publikujemy treść listu wysłanego przez nasze stowarzyszenie do Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu w sprawie ochrony Marszu Równości. Dziękując Policji za służbę przy ochronie Marszu wyrażamy nadzieję, że - w nieodległej przyszłości - ochrona taka będzie zbędna.

Toruń, 06 listopada 2017 roku

 

insp. Maciej Lewandowski

Komendant Miejski Policji w Toruniu

ul. Grudziądzka 17

87-100 Toruń

Szanowny Panie Komendancie,

 

w imieniu Stowarzyszenia Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" składam na Pana ręce podziękowania za sprawne i skuteczne zabezpieczenie przez Policję przebiegu pierwszego Marszu Równości w Toruniu, który odbył się 14 października br. Proszę o przekazanie naszych podziękowań osobom, które uczestniczyły w zabezpieczeniu ww. zgromadzenia publicznego – tak w eskorcie kroczącej jak i w inny sposób. Nie sposób nie zauważyć, że mimo udziału w Marszu około 1000 osób, w tym kilkudziesięcioosobowej grupy złożonej z osób przybyłych m.in. z Bydgoszczy, Krakowa, Łodzi, Poznania, Trójmiasta i Warszawy, zebrane na miejscu siły policyjne były odpowiednio liczne i zapewniły temu pokojowemu zgromadzeniu odpowiedni przebieg.

 

Pracownia Różnorodności dostrzega i docenia przygotowanie kadrowe, sprzętowe i organizacyjne zabezpieczenia Marszu Równości, a także elastyczność, jaką wykazała się Policja bezpośrednio po otwarciu tego zgromadzenia publicznego. Nie ulega wątpliwości, że dzięki powyższemu udało się uniknąć konfrontacji z osobami przeciwnymi Marszowi, a kilkumiesięczne przygotowania do Marszu nie poszły na marne.

 

Cieszy nas, że w okresie silnej polaryzacji społeczeństwa – nie tylko na tle praw osób LGBTQ – oraz wobec niepokojących zarzutów o wykorzystywaniu Policji do bieżącej walki politycznej i tłumienia krytyki rządu dowodzony przez Pana garnizon stanął na wysokości zadania i znakomicie wywiązał się z powierzonego mu zadania. Dzięki służbie Pana i Pana podwładnych nie tylko w naszym mieście pierwszy toruński Marsz Równości zostanie zapamiętany jako kolorowe, radosne i bardzo udane wydarzenie, którego przebiegu – mimo jawnych planów w tym zakresie – nie udało się zakłócić homofobom.

 

Załączając wyrazy szacunku, pozostaję z poważaniem

 

(-) Przemysław Szczepłocki

osoba wchodząca w skład zarządu

 

Do wiadomości:

  • insp. Paweł Spychała, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy,
  • mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka, Komenda Główna Policji,
  • dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich,
  • Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania.