GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

QueerFest: panel prawny

Zapraszamy na piątkowy panel poświęcony sytuacji prawnej osób LGBTQ!

Panel odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Kongresowego "Jordanki" (Al. Solidarności 3). Początek wydarzenia: 18:00.

 

Od wielu lat organizacje LGBTQ próbują przekonać władze do wprowadzenia przepisów, które zapewnią osobom nieheteronormatywnym równe prawa i pozwolą na ich emancypację. Wskazuje się na brak regulacji związków jednopłciowych, brak ochrony przed przestępstwami motywowanymi homofobią, bifobią i transfobią, brak przepisów o uzgodnieniu płci oraz niepełną ochronę w tzw. ustawie antydyskryminacyjnej. Postulaty w tym zakresie spotykają się z niesłabnącym oporem – pojawiają się zarzuty, że jakakolwiek regulacja związków jednopłciowych będzie sprzeczna z konstytucją, że ochrona osób LGBTQ przed hate crimes – taka, jaką mają np. mniejszości narodowe i etniczne – jest zbyteczna, że przepisy o uzgodnieniu płci będą wykorzystywać przestępcy etc. etc. Problem sytuacji prawnej osób LGBTQ, jej konsekwencji społecznych oraz wpływu na życie osób LGBTQ postarają się przybliżyć: A. Chaber, Aneta Dekowska, prof. Monika Płatek oraz dr Sylwia Spurek.

 

Monika Płatek – doktorka habilitowana nauk prawnych, profesorka nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji; Instytut Prawa Karnego). Od 1976 roku wykładowczyni akademicka. Zajmuje się m.in. kryminologią, prawem karnym wykonawczym, prawami człowieka i socjologią prawa. Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej (1994). Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

 

Sylwia Spurek – doktorka nauk prawnych, radczyni prawna, legislatorka. Od 1999 roku zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka. Do 2014 r. radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie wiceszefowa Biura Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania (do czerwca 2015 r.). W latach 2008-2015 członkini Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 2010-2012 przedstawicielka Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Komitecie Ochrony Praw. Od 22 września 2015 roku Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania.

 

Aneta Dekowska – ekonomistka, absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, zawodowo prowadzi licencjonowane biuro rachunkowe. Od 2012 roku zaangażowana społecznie. Jest współzałożycielką i prezeską Stowarzyszenia Akceptacja, pierwszej w Polsce organizacji zrzeszającej rodziny i przyjaciół osób LGBT. Aneta Dekowska jest również członkinią założycielką stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza oraz członkinią Rady Stowarzyszenia oraz Rady Programowej Stowarzyszenia Kongres Kobiet.

 

A. Chaber – obecnie Dyrektor Zarządzający Kampanii Przeciw Homofobii, gdzie zajmuje się planowaniem strategicznym, zarządzaniem i pozyskiwaniem środków. Zajmuje się aktywizmem na rzecz osób LGBTI od 2008 roku. Jest także członkiem Zarządu ILGA-Europe oraz International Trans Fund, oraz Rady Fundacji Trans-Fuzja.

 

Wstęp wolny!

 

Wydarzenie jest częścią QueerFestu - festiwalu towarzyszącemu Marszowi Równości.