GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Czy pełnomocnik rządu zareaguje na słowa Z.Ziobry?

Adam Lipiński (fot. dziennik.pl)
Adam Lipiński (fot. dziennik.pl)

Czy Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, jeden z dwóch ustawowych "strażników" antydyskryminacyjnych, zareaguje na homofobiczną wypowiedź Zbigniewa Ziobry sprzed dwóch dni? SPR wysłało dziś list do A.Lipińskiego domagając się podjęcia przez niego działań.

Toruń, 01 sierpnia 2017 roku

 

Adam Lipiński

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

Szanowny Panie Pełnomocniku,

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" wnosi niniejszym o zajęcie przez Pana stanowiska oraz podjęcie stosownych działań w poniższej sprawie.

 

W wydaniu 31/2017 (244) tygodnika "Sieci" (vel "Sieci prawdy"; do 01 sierpnia br. "w Sieci") opublikowano obszerny wywiad ze Zbigniewem Ziobrą, Ministrem Sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym. Odnosząc się w nim do przekazania przez Prezydenta RP Sejmowi do ponownego rozpatrzenia ustawy z 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy z 20 lipca 2017 roku o Sądzie Najwyższym Z. Ziobro stwierdził m.in.: Pan prezydent musi mieć świadomość, że jego decyzje dają wiatr w żagle środowiskom stojącym za tym planem. To nie jest przypadek, że na tych wiecach tak ostentacyjnie obecne były tęczowe środowiska. Oni chcą przeorać naszą ojczyznę. To jest wielka bitwa, w której chodzi nie tylko o sądy. Musimy zwyciężyć.

 

W ocenie Pracowni Różnorodności powyższa wypowiedź Z. Ziobry nie tylko była bezpodstawna i nieuprawniona, ale – przede wszystkim – była kolejnym homofobicznym zachowaniem ww. ministra (po m.in. jego publicznych wypowiedziach nt. orzeczeń sądowych ws. "drukarza z Łodzi"). Trudno też nie zauważyć schematu wykorzystanego przez Z. Ziobrę: tęczowe środowiska – osoby LGBTQ – zostały wskazane jako wróg, który wywołał konflikt wykraczający poza to, co było stawką niedawnych ulicznych protestów, czyli los m.in. ww. ustaw, jako siła, która chce przeorać ojczyznę. Takie ujęcie sprawy jest szczególnie niepokojące, gdyż analogiczną figurą – insynuacyjną, spiskową teorią tłumaczącą rozmaite niepowodzenia władzy czy państwa poprzez wskazanie wroga, rzekomego sprawcy nieszczęść i krzywd, a de facto kozła ofiarnego – posługiwano się w najczarniejszych momentach historii. W tej roli obsadzano zawsze grupy społeczne, które nie cieszyły się w danym okresie szacunkiem, były traktowane podejrzliwie i uważane za obce, np. osoby pochodzenia żydowskiego, a w ciągu ostatnich dwóch lat – uchodźczynie i uchodźców z m.in. Syrii. Powyższa wypowiedź Z. Ziobry wpisuje się też w długoletnią praktykę publicznego oczerniania osób LGBTQ en bloc i obwiniania ich o najróżniejsze nieszczęścia.

 

Pracownia Różnorodności oczekuje od Pana co najmniej publicznego potępienia powyższej wypowiedzi Z. Ziobry i wskazania, że w rządzie Zjednoczonej Prawicy, rządzie "obozu dobrej zmiany", nie ma miejsca ani przyzwolenia na insynuacje, szczucie ani szkalowanie jakiejkolwiek grupy społecznej, w tym osób LGBTQ.

(-) Przemysław Szczepłocki

osoba wchodząca w skład zarządu