GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

List otwarty organizacji pozarządowych ws. edukacji antydyskryminacyjnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej (fot. men.gov.pl)
Ministerstwo Edukacji Narodowej (fot. men.gov.pl)

82 organizacje pozarządowe (w tym SPR) oraz ponad 4000 osób podpisało przygotowany przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita list do szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. pozostawienia edukacji antydyskryminacyjnej w m.in. przedszkolach i szkołach.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkola, szkoły i inne placówki mają podejmować niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego. Obowiązek ten - poza przedszkolami i wszystkimi rodzajami szkół - obejmuje także placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki artystyczne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także biblioteki pedagogiczne.

 

Szczegóły ww. działań określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1214). Ten akt prawny przetrwał "dobrą zmianę" mimo tego, że stawia ww. podmiotom tak drastyczne wymagania jak:

  • w przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola,
  • w szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki.

24 czerwca na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano na swojej stronie internetowej projekt nowego rozporządzenia MEN ws. wymagań wobec szkół i placówek. Podobnie jak obecne, jeszcze obowiązujące rozporządzenie, projekt formułuje wobec przedszkoli, szkół i placówek wymaganie "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne". Treść załącznika do rozporządzenia, który opisuje m.in. to wymaganie, różni się od dotychczasowego m.in. brakiem wymogu, aby w szkole/placówce prowadzone były działania antydyskryminacyjne. Poniżej przykładowe porównanie.

Zaniepokojone planowaną zmianą rozporządzenia jak wyżej organizacje pozarządowe zwróciły się do Anny Zalewskiej, ministry edukacji narodowej, z otwartym listem jak w poniższym pliku. List został przygotowany przez "Otwartą Rzeczpospolitą", Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii. Dzięki udostępnieniu na platformie naszademokracja.pl list mogły podpisać osoby prywatne - do momentu jego przekazania do MEN 07 lipca zrobiło to ponad 4000 osób.

Pełna lista 82 podpisujących list organizacji zawarta jest w poniższym pliku.

List do MEN ws. edukacji antydyskryminac
Adobe Acrobat Document 312.5 KB