GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Solidarnie z ofiarami homofobii w Czeczenii

Wobec przerażających doniesień o zabójstwach, torturach i "aresztowaniach" nieheteroseksualnych mężczyzn w Czeczenii polskie organizacje LGBTQ kierują poniższy apel do rosyjskich i polskich władz.

 

Dziś o 18:00 w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku odbędą się akcje solidarnościowe z ofiarami homofobii w Czeczenii.

Warszawa, 2017-04-05

 

Apel organizacji pozarządowych w sprawie doniesień o zabójstwach, bezpodstawnych aresztowaniach i torturach gejów i mężczyzn biseksualnych w Czeczenii

 

Od kilku dni "Nowaja Gazieta" i rosyjscy obrońcy praw człowieka informują o masowych arbitralnych aresztowaniach i torturach co najmniej stu osób w Czeczenii. Zatrzymania dotykają gejów i mężczyzn biseksualnych, jak też mężczyzn postrzeganych jako homoseksualni. Według organizacji Russian LGBT Network, zatrzymani są przetrzymywani bez nakazu sądu w nielegalnych aresztach, rażeni prądem i bici. Są też zmuszani do wyjawienia informacji nt. innych znanych sobie mężczyzn homoseksualnych i biseksualnych. Organizacja potwierdziła do tej pory, że - w wyniku ataków - trzy osoby poniosły śmierć, przy czym zabójstw mogło być nawet dwadzieścia. Monitorowanie sytuacji przez niezależne organizacje jest jednak wyjątkowo trudne ze względu na ogólnie ciężką sytuację dot. ochrony praw człowieka, a także wykluczenie społeczne osób LGBT w regionie Kaukazu Północnego. Rosyjscy obrońcy praw człowieka twierdzą, że w związku z naciskiem międzynarodowym, morderstwa tymczasowo ustały. Niemniej jednak wiele osób jest nadal przetrzymywanych w przerażających warunkach. Grożą im tortury i nieludzkie traktowanie.

 

Odpowiedź władz Czeczenii na doniesienia "Nowej" nosi znamiona nawoływania do nienawiści na tle orientacji seksualnej. Rzecznik Prezydenta Republiki Czeczeńskiej, Almi Karimow, zarzucił "Nowej" kłamstwo i stwierdził: Nie można zatrzymywać ani prześladować osób, których tu po prostu nie ma, dodając a gdyby byli, policja i sądy nie musiałyby się nimi zajmować. Ich rodziny wysłałyby ich tam, skąd nie ma powrotu. Członkini czeczeńskiej Rady Praw Człowieka Kheda Saratova powiedziała: każda osoba szanująca nasze tradycje i kulturę wytropi taką osobę bez pomocy władz i zrobi wszystko by upewnić się, że tacy ludzie nie istnieją w naszym społeczeństwie.

 

Wszystko wskazuje na to, że w Czeczenii mają miejsce ciężkie, masowe naruszenia praw człowieka. Naruszenia te motywowane są nienawiścią opartą na orientacji seksualnej. Stanowią one pogwałcenie prawa do życia, prawa do wolności od tortur i nieludzkiego traktowania, prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, a także zakazu dyskryminacji, czyli podstawowych zasad zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

 

Jednocześnie, w poniedziałek w Petersburgu doszło do zamachu terrorystycznego, w wyniku którego czternaście osób poniosło śmierć, a 51 trafiło do szpitala z powodu obrażeń. Po zamachu, w Rosji ogłoszono trzydniową żałobę narodową.

 

Jako organizacje pozarządowe działające w obszarze praw człowieka, potępiamy wszelką przemoc, w tym przemoc motywowaną uprzedzeniami i przemoc polityczną. Wyrażamy solidarność z osobami, których dotknęły ataki w Czeczenii i Petersburgu, a także ich rodzinami i bliskimi. O potępienie przemocy i wyrażenie solidarności z ofiarami ataków w Czeczenii i Petersburgu apelujemy także do Premier Beaty Szydło i Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Apelujemy również o okazanie solidarności ze społecznością LGBT w Czeczenii przez wszystkie osoby w Polsce przywiązane do standardów praw człowieka, niegodzące się na czystki i przemoc motywowaną homofobią, zarówno należące do społeczności LGBT w Polsce, jak i ich sojuszników i sojuszniczki.

 

Jednocześnie zwracamy się do Ambasadora Rosji, Pana Sergeya Andreeva, a za jego pośrednictwem do władz Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeczeńskiej, by te podjęły szybkie i zdecydowane kroki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i poszanowania praw człowieka osób LGBT przebywających w rejonie Kaukazu Północnego. Wzywamy do natychmiastowego uwolnienia osób bezpodstawnie uwięzionych w nielegalnych miejscach odosobnienia, gdzie przetrzymywani są w 2 uwłaczających ludzkiej godności warunkach oraz poddawani torturom i nieludzkiemu traktowaniu. Żądamy przeprowadzenia niezależnego śledztwa w każdej z ujawnionych spraw i doprowadzenia do ukarania sprawców.

 

Na dzień 05 kwietnia apel podpisały organizacje:

1. Stowarzyszenie Lambda Warszawa

2. Fundacja LGBT Business Forum

3. Fundacja Równość.org.pl

4. Kampania Przeciw Homofobii

5. Prowincja Równości - Świętokrzyska Incjatywa Społeczności LGBTiP

6. Queer UW

7. Stowarzyszenie "Pracownia Różnorodności"

8. Stowarzyszenie bez!miar

9. Stowarzyszenie Grupa Stonewall

10. Stowarzyszenie Kultura Równości

11. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

12. Stowarzyszenie Queerowy Maj

13. Stowarzyszenie Tolerado

 

Otrzymują:

1. Pan Sergey Andreev, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej

2. Pani Beata Szydło, Premier RP

3. Pan Witold Waszczykowski, Minister Spraw Zagranicznych RP

4. Media