GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Spotkanie z dr. Maciejem Dudą

10 marca na 18:00 zapraszamy do Czytelni CSW na spotkanie i dyskusję z dr. Maciejem Dudą, autorem m.in. "Dogmatu płci. Polskiej wojny z gender", które poprowadzi dr Beata Bielska.

 

Spotkanie jest jednym z wydarzeń towarzyszących Manifie Toruńskiej 2017.

 

Wstęp wolny!

Przyczynkiem do dyskusji będzie ww. książka M. Dudy, która ukazała się w 2016 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego Katedra, a którą Kazimiera Szczuka uznała za kronikę "medialnych doniesień z frontu groteskowej, ale i groźnej wojny z »genderem« z lat 2007-2015". Ta "polska wojna z gender" trwa nadal i na różnych poziomach – co pokazuje m.in. zbieranie przez Fundację Życie i Rodzina informacji nt. osób prowadzących zajęcia z gender studies na wyższych uczelniach oraz nt. kosztów tych zajęć. Z tego względu powyższe nie będzie typowym spotkaniem autorskim, ale rozmową o tym, dlaczego i przez kogo "dżęder" jest postrzegany jako zagrożenie, kto wykorzystuje tę "wojnę" dla swoich celów, a także jakich metod używa w niej strona "anty-genderowa" i na ile są one skuteczne.

Do rozmowy zapraszamy publiczność – także, a może przede wszystkim słabiej zaznajomioną z tematem, która gender zna jedynie z nazwy. Rozmowa – mimo solidnych naukowych i akademickich fundamentów – będzie prowadzona przystępnym i zrozumiałym językiem. Gwarantuje to świetne przygotowanie do tematu prowadzącej oraz jej rozmówcy, a także ich duża praktyka dydaktyczna.

Dr Maciej Duda

Doktor nauk humanistycznych, trener, ekspert ds. gender mainstreaming. Od 2008 roku prowadzi zajęcia autorskie oraz kursowe w IFPiK UAM, od 2011 wykładowca w ramach Gender Studies UAM (Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM), w 2012 roku wykładowca w ramach Podyplomowego studium Gender mainstreaming przy Instytucie Badań Naukowych PAN Warszawa. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących feminizmu, gender i postkolonializmu w Polsce. Publikował w zbiorach pokonferencyjnych, monografiach oraz w prasie, m.in.: "Zadrze", "Twórczości", "Odrze", "Kresach", "Fa-arcie", "Ha!arcie", "Pograniczach", "Czasie Kultury". Autor książek "Polskie Bałkany. Proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym. Recepcja polska" (2013) i "Dogmat płci. Polska wojna z gender" (2016); współredaktor trzytomowego raportu "Gender w podręcznikach" (2016). Od 2008 współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami prowadzącymi projekty dofinansowane przez Unię Europejską. Doradca i ekspert ds. równości szans w realizowanych projektach. Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu zarządzania różnorodnością, antymobbingu oraz szkolenia z zakresu zasady równości szans kobiet i mężczyzn, gender mainstreamingu, równości szans w projektach PO KL.

Dr Beata Bielska

Doktoryzowała się w Zakładzie Badań Kultury Instytutu Socjologii UMK ("Potencjał zmiany. Analiza ruchu mniejszości seksualnych w Polsce w perspektywie teorii ruchów społecznych"). Absolwentka socjologii i zarządzania (UMK). Zainteresowania badawcze dotyczą szeroko pojętej tematyki antydyskryminacyjnej oraz sektora szkolnictwa wyższego; w 2015 roku wydała książkę "Magisterkę kupię. Sprzedawanie i kupowanie prac dyplomowych jako element studenckiej kultury nieuczciwości". Organizatorka Żywej Biblioteki w Toruniu. Aktywistka; m.in. należy do zarządu Stowarzyszenia "Pracownia Różnorodności" działającego na rzecz osób LGBTQ. Przez 9 lat aktywnie działała w Zespole Realizacji Badań IS UMK "Pryzmat", uczestniczyła w kilkudziesięciu naukowych projektach badawczych, w tym w projekcie Polskiej Akademii Nauk "Rodziny z wyboru w Polsce".