GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Żywa Biblioteka w IX LO w Toruniu

Dziś na zaproszenie IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu SPR przeprowadziło swoją dziesiątą Żywą Bibliotekę - przeznaczoną wyłącznie dla uczennic i uczniów ww. szkoły,

W żywym księgozbiorze znalazły się:

- lesbijka,

- muzułmanka,

- osoba ciemnoskóra,

- osoba, która była uzależniona od alkoholu i narkotyków,

- osoba niewierząca,

- osoba pochodzenia żydowskiego,

- osoba transseksualna,

- osoba z niepełnosprawnością ruchową,

- osoba zmuszona do opuszczenia swojego kraju.

Relacja fotograficzna z Żywej Biblioteki zostanie zamieszczona na profilu SPR w serwisie facebook.com.