GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

II Forum Różnorodności - wrażenia i doświadczenia SPR

21 i 22 listopada w Ludwikowie pod Warszawą odbyło się II Forum Różnorodności, organizowane przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego i Fundację im. Stefana Batorego. Temat przewodni forum: "Sojusznicy i Lokalność".

Druga edycja Forum odbyła się w Stodole Wszystkich Świętych zwanej Oczyszczalnią. Program dwudniowego wydarzenia objął następujące części:

  • 21 listopada Katarzyna Batko-Tołuć z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska prowadziła zajęcia "Od sympatyków do sojuszników", Marta Siciarek z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek zaprezentowała model integracji obcokrajowców w Gdańsku podczas zajęć "Samorząd i organizacje – wspólnie na rzecz integracji i przeciwdziałania dyskryminacji", a Agata Chaber i Mirka Makuchowska z KPH prowadziły zajęcia "Tworzenie strategii pozyskiwania i utrzymywania sojuszników";
  • 22 listopada Katarzyna Czayka-Chełmińska z Fundacji Szkoła Liderów prowadziła spotkanie "Równość na poziomie lokalnym", Stanisława Retmaniak ze Stowarzyszenia BORIS dokonała wprowadzenia do tematyki animacji społecznej dwugodzinnym warsztatem "Animacja społeczna – metoda pracy dla organizacji równościowych?", a David Sypniewski ze Stowarzyszenia Praktyków Kultury prowadził opowiedział o działalności swojej organizacji w prelekcji "Animacja kultury – od formy do treści, czyli wspinając się po piramidzie potrzeb".

Dodatkowym punktem programu było inaugurujące forum wystąpienie Mariany Berbec-Rostas "Equality rights in Europe: A glass half full?".

Pierwszy dzień forum zakończył się przygotowaniem kolacji w "kuchni konfliktu", w której potrawy przygotowały osoby uczestniczące w forum wg instrukcji osób z krajów, w których toczy się wojna.

Jak po zakończeniu forum ocenił Artur Eichhorst z SPR, było ono bardzo owocne i dało mu możliwość spojrzenia z dystansem na SPR. Wskazując, że za najbardziej interesujące uważa zajęcia dot. animacji kultury, Artur zaznaczył, że ograniczenia czasowe forum pozwoliły głównie na wprowadzenie do tematyki poszczególnych spotkań. Jako SPR liczymy zatem na trzecią edycję Forum Różnorodności i dziękujemy PTPA oraz FSB za możliwość wzięcia udziału w tegorocznej.