GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

List organizacji LGBTQ ws. tekstu Rafała Ziemkiewicza

Publikujemy treść listu podpisanego m.in. przez organizacje społeczne działające na rzecz osób LGBTQ, w tym SPR, do wydawców portalu Interia.pl, gdzie ukazał się tekst Rafała Ziemkiewicza "Tęczowe pęknięcie".

List do wydawców portalu Interia.pl w sprawie homofobicznego felietonu Rafała Ziemkiewicza "Tęczowe pęknięcie" z 30.09.2016 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Dnia 30 września na łamach Interii opublikowany został felieton "Tęczowe pęknięcie" autorstwa Rafała Ziemkiewicza. Zdajemy sobie sprawę z publicystycznego charakteru tekstu, jednak – zgodnie z najnowszym orzeczeniem Sądu Najwyższego (I CSK 598/15) – wydawcy portali odpowiadają za treść komentarzy, a więc tym bardziej za treści publikowane przez zatrudnionych przezeń felietonistów.

 

Pan Rafał Ziemkiewicz w swoim felietonie przedstawia swój pogląd na temat kształtowania się orientacji psychoseksualnej. Tezy wygłoszone w felietonie są niezgodne z wiedzą medyczną, choć na takową powołuje się autor.

 

Współcześnie naukowcy dopatrują się przyczyn rozwoju orientacji seksualnej – zarówno hetero, bi jak i homoseksualnej – w czynnikach biologicznych (w tym genetycznych i hormonalnych), psychologicznych oraz społecznych. Mimo zróżnicowanych podejść do przyczyn powstawania orientacji seksualnej i czym ona tak naprawdę jest, największe gremia psychologiczne, w tym Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Seksuologiczne są zgodne, że są one równorzędnymi opcjami ludzkiej seksualności.

 

Ziemkiewicz stwierdza natomiast, że "obowiązkiem państwa jest zadbać o ochronę dzieci przed pederastią". Jest to de facto wniosek o marginalizację osób homoseksualnych. Wniosek dalece dla nich krzywdzący. Taki charakter mają również określenia, którymi posługuje się autor, z "lobby starych pederastów" na czele.

 

Wyrażamy najwyższe zaniepokojenie faktem, że łamy portalu Interii są wykorzystywane do szerzenia pogardy i wrogości wobec osób nieheteroseksualnych. Jesteśmy gotowi przekazać redakcji Interii i samemu autorowi publikacje wyjaśniające sposób kształtowania się orientacji psychoseksualnej, by zapobiec publikacji wprowadzających w błąd i szerzących mowę nienawiści tekstów w przyszłości.

 

Zaznaczamy jednocześnie, że opublikowany felieton, a przede wszystkim potwierdzanie jego tez autorytetem portalu, przyczynia się do dyskryminacji osób homoseksualnych.

 

Z poważaniem,

 

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

Fundacja LGBT Business Forum

Fundacja Pro Diversity

Fundacja Trans-fuzja

Fundacja Wolontariat Równości

Magazyn LGBT "Replika"

Partia Razem

Partia Zieloni

Redakcja "Codziennika Feministycznego"

Stowarzyszenie Bez!miar

Stowarzyszenie Grupa Stonewall

Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii

Stowarzyszenie Kultura Równości

Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności

Stowarzyszenie Projekt: Polska

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita

Stowarzyszenie Tęczówka

Stowarzyszenie Queerowy Maj