GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Powszechny Okresowy Przegląd (UPR) Praw Człowieka

Logo Rady Praw Człowieka ONZ
Logo Rady Praw Człowieka ONZ

Powszechny Okresowy Przegląd Praw Człowieka (Universal Periodic Review - UPR) to mechanizm monitorowania przez Radę Praw Człowieka ONZ tego, jak kraje członkowskie wypełniają zobowiązania dotyczące przestrzegania praw człowieka. Tzw. raporty alternatywne do sprawozdań składanych przez poszczególne państwa pochodzą m.in. od organizacji pozarządowych. SPR uczestniczyło w przygotowaniu jednego z raportów dot. Polski - został złożony wczoraj.

Monitoring obejmuje wszystkie kraje należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym Polskę. Poszczególne kraje składają raporty (przygotowane przez rządy) - Polska będzie sprawozdawać w 2017 roku - a pozostałe kraje mogą zadawać im pytania i kierować do nich rekomendacje. W tym procesie nie do przecenienia jest rola organizacji pozarządowych, które mogą m.in. składać Radzie własne raporty (tj. raporty alternatywne). Lambda Warszawa, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i SPR przygotowały jeden z raportów nt. Polski. Raport - dostępny poniżej - omawia zaniedbania naszego kraju i jego kolejnych rządów w zakresie ochrony grup ludności przed przestępstwami motywowanymi przez uprzedzenia.

20160922 Joint Submission to Poland UPR
Adobe Acrobat Document 743.3 KB
20160922 Annex 1.pdf
Adobe Acrobat Document 342.1 KB