GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

KRS do RPO: powołać radę społeczną!

Koalicja Równych Szans, do której należy szereg organizacji prawnoczłowieczych i antydyksryminacyjnych (w tym SPR) napisała dziś do Rzecznika Praw Obywatelskich z pytaniem o powołanie rady społecznej zajmującej się równym traktowaniem. Dr Adam Bodnar zapowiadał przed wyborem na RPO, że powoła taką radę z udziałem organizacji społecznych.

Poniżej tekst wystąpienia Koalicji do RPO ws. rady. Pismo przekazano za pośrednictwem Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, które jest koordynatorem Koalicji.

Stanowisko Koalicji Rada ds Rownego Trak
Adobe Acrobat Document 492.0 KB