GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

MANIFA 2016 | Czas na Manifę!

05 marca odbędzie się toruńska MANIFA 2016. Hasłem przewodnim Manify zostało "CIĄGLE TO SAMO, SIOSTRO I MAMO".

 

Manifa wyruszy o 12:00 spod pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Rapackiego i przejdzie następującą trasą: przejściem dla pieszych na wschodnią stronę placu i do ulicy Fosa Staromiejska przy Sądzie Rejonowym w Toruniu, następnie ul. Fosa Staromiejska obok Collegium Maius i Teatru im. Wilama Horzycy na Plac Teatralny pod Urząd Miasta Torunia, następnie ulicami Podmurną, Most Pauliński, Wysoką i Sukienniczą na Rynek Nowomiejski, obejście Rynku Nowomiejskiego wzdłuż pierzei łączących północny, wschodni i południowy narożnik Rynku do ul. Królowej Jadwigi, następnie ulicami Królowej Jadwigi i Szeroką do Rynku Staromiejskiego pod pomnik Mikołaja Kopernika, gdzie nastąpi jej zakończenie i zamknięcie.

Trasa Manify nie jest przypadkowa i obejmuje szereg miejsc o znaczeniu symbolicznym. Dotyczy to m.in. punktu startowego Manify, związanego z uzyskaniem przez kobiety praw wyborczych: 28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski, jako Tymczasowy Naczelnik Państwa, wydał dekret o ordynacji wyborczej, w którym stwierdzono, że "wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci", zaś "wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele (lki) państwa posiadający czynne prawo wyborcze".

 

Podobnie jak wszystkie dotychczasowe toruńskie Manify także tegoroczna jest zgłoszonym do Gminy Miasto Toruń zgromadzeniem publicznym - w pełni legalnym i korzystającym z ochrony państwa, w tym Policji.