GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

SPR na konferencji "Dyskryminacja w szkole. Obecność nieusprawiedliwiona" w CKU Toruń

Na zaproszenie Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Sekcji Antydyskryminacyjno - Antymobbingowej toruńskiego oddziału ZNP przedstawiciel SPR wziął udział w konferencji "Dyskryminacja w szkole. Obecność nieusprawiedliwiona" dla nauczycielek-metodyczek i nauczycieli-metodyków, która odbyła się dziś w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.

Wystąpienia konferencyjne poprzedziła projekcja filmu Moniki Marciniak "Dyskryminacja nie/w naszej szkole".

Podmioty organizujące konferencję zaprosiły do udziału w panelu dyskusyjnym osoby z kilku działających w Toruniu organizacji pozarządowych:

  • Agnieszka Łuczywek i Agnieszka Przytarska z Amnesty International opowiedziały o działaniach AI podejmowanych na rzecz ochrony praw człowieka na całym świecie, a także o warsztatach dla młodzieży szkolnej w tym zakresie,
  • Łukasz Bartosik z Polskiej Akcji Humanitarnej opowiedział o pomocy, którą PAH niesie krajom globalnego Południa oraz edukacji w tym zakresie,
  • Ewa Głodowska-Morawska ze Stowarzyszenia Inicjatyw Niemożliwych "Motyka" opowiedziała o działalności swojej organizacji, w szczególnie o projekcie "Przystanek Różnorodności",
  • Przemek Szczepłocki z SPR opowiedział o żywych bibliotekach oraz grupie samopomocowej dla osób LGBTQ.

Panel zakończyło wystąpienie Iwony Macioszek z Sekcji Antydyskryminacyjno - Antymobbingowej z ZNP Oddział Toruń.

W drugiej części konferencji wygłoszone zostały dwie prelekcje:

  • "Przemilczani - Queer Historia. O języku wykluczenia w dyskursie publicznym" dr Joanny Ostrowskej z Uniwersytetu Warszawskiego,
  • "Nie uchodźcy lecz przychodźcy dr Łukasza Skowrońskiego i Krzysztofa Gredinga z VII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.