GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Konkurs na hasło przewodnie SPR - rozstrzygnięty!

W czasie sobotniej imprezy w klubie "Blow up" ogłoszono wyniki konkursu na hasło przewodnie dla SPR.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które znalazły czas i ochotę, żeby wziąć udział w naszym konkursie oraz przysłać nam swoje propozycje hasła. SPR otrzymało aż 29 propozycji hasła, co było wspaniałą niespodzianką i całkowicie przekroczyło nasze oczekiwania. Spośród otrzymanych propozycji wybrano trzy.

 

Pierwsze miejsce w konkursie na hasło przewodnie SPR – za propozycję hasła "Wstrzymaj uprzedzenia, rusz myślenie. Pracownia Różnorodności" – zajął pan Mieszko Hajkowski.

 

Drugie miejsce w konkursie na hasło przewodnie SPR – za propozycję hasła "Poszanowanie różnorodności kluczem do wolności" – zajęła pani Kamila Cybulska.

 

Trzecie miejsce w konkursie na hasło przewodnie SPR – za propozycję hasła "Dekada dla branży, zguba dla homofobii" – zajął pan Grzegorz Szafrański.

 

W sobotę - wraz z ogłoszeniem wyników konkursu - osobom nagrodzonym wręczono symboliczne trofea. Nagrody rzeczowe przewidziane regulaminem konkursu wysłane zostaną pocztą

Od lewej stoją: Grzegorz Szafrański (III miejsce), Kamila Cybulska (II miejsce), Przemek Szczepłocki (SPR) i Justyna Kostecka (SPR)
Od lewej stoją: Grzegorz Szafrański (III miejsce), Kamila Cybulska (II miejsce), Przemek Szczepłocki (SPR) i Justyna Kostecka (SPR)