GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Spotkanie z klubem .Nowoczesna ws. związków partnerskich

Dziś w sejmie odbyło się spotkanie posłów i posłanek .Nowoczesnej z organizacjami LGBTQ dot. związków partnerskich. SPR reprezentował Igor Moraczewski.

Spotkanie rozpoczęło się kilka minut po 18.00 w Sali im. Bronisława Geremka. Ze strony .Nowoczesnej obecnych było m.in. pięcioro posłów – Paweł Rabiej (prowadził spotkanie), Ewa Lieder, Katarzyna Lubnauer, Joanna Schuering-Wielgus oraz Michał Stasiński, a ponadto przedstawicielki i przedstawiciele strony społecznej, m.in. z PTPA, Fundacji Izabeli Jarugi-Nowackiej, queer.pl, KPH, MNW, Akceptacji, Tolerado, Lambdy Warszawa i SPR.

 

W czasie spotkania panowała zgoda co do tego, że dyskusję nt. instytucjonalizacji związków jednopłciowych należy kontynuować także w obecnym sejmie – nawet mimo braku szans na uchwalenie jakichkolwiek przepisów w tym zakresie w obecnej kadencji. Rozważano warianty złożenia projektu ustawy oraz omówiono sposób przygotowania tego projektu, czym mają się zająć cztery grupy robocze, które utworzono.