GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Walne Zgromadzenie IGLYO - Bukareszt

W dniach 12-15 listopada 2015 roku reprezentująca SPR Beata Bielska uczestniczyła w międzynarodowym walnym zgromadzeniu organizacji członkowskich The International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer & Intersex Youth & Student Organisation (IGLYO).

IGLYO jest siecią zrzeszającą prawie 100 organizacji z całego świata. Działa na obszarze Europy, prowadząc działalność rzeczniczą (i nie tylko) na rzecz młodych osób LGBTQI. Ma siedzibę w Brukseli.

 

SPR należy do IGLYO od 2011 roku. Oprócz SPR Polskę reprezentują Kampania Przeciw Homofobii, Trans-Fuzja oraz Lambda Warszawa.

Spotkanie odbyło się w Bukareszcie. Gospodarzem walnego zebrania było stowarzyszenie ACCEPT.

 

Dzień przed  obradami odbyła się dyskusja dotycząca aktywizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Gośćmi wydarzenia były między innymi ambasador Szwecji i przedstawicielka ambasady Holandii. Poruszaliśmy również kwestie szczególnie dużej roli politycznej kościołów na tym obszarze i działalności organizacji LGBTQI zrzeszających osoby wierzące. Udało się też porozmawiać na temat specyficznej sytuacji osób, które mogą uzyskać status uchodźcy, gdy opuszczają kraj ojczysty z powodu dyskryminacji ze względu orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową.

W czasie właściwych głosowań wybrano nowy zarząd, zaakceptowano sprawozdania z działalności IGLYO, zdecydowano się uzupełnić nazwę organizacji o osoby interseksualne oraz debatowano nad oficjalnymi stanowiskami IGLYO dotyczącymi kwestionowania norm (norm criticism) i dyskryminacji krzyżowej (intersectionality).

 

Spotkanie było także, lub być może przede wszystkim, okazją do poznania aktywistów z różnych krajów Europy  - przemiłych ludzi pełnych pasji, których doświadczenia pokazują wyraźnie, że sytuacji osób LGBTQI w Polsce daleko do ideału.