GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

7. Ogólnopolskie Forum Organizacji LGBTQIA - Warszawa

W dniach 7-8 listopada br. reprezentująca SPR Beata Bielska uczestniczyła w ogólnopolskim forum organizacji LGBTQIA.


Spotkanie odbyło się w Warszawie z inicjatywy stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.

 

Na forum spotkało się 40 osób z 23 organizacji. Omówiono powyborczą sytuację polityczną, debatowano nad wspólnymi celami wszystkich organizacji i możliwościami jeszcze skuteczniejszej współpracy.

 

Kolejne spotkanie organizacji - już mniej oficjalne - odbędzie się w styczniu w Poznaniu; jego gospodarzem będzie Grupa Stonewall.

 

Dziękujemy Miłości Nie Wyklucza za zorganizowanie spotkania!