GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Idą wybory - kto ubiega się o reelekcję w Bydgoszczy?

W najbliższą niedzielę odbędą się wybory do sejmu. Na listach zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą dominują nowe twarze, ale większość tzw. "biorących" miejsc na listach PO, PiS, ZL i PSL zajmują osoby ubiegające się o reelekcję.

Dziś przyglądamy się dziesięciu z tych osób - wszystkie startują w okręgu wyborczym nr 4, czyli w Bydgoszczy. Nasze zestawienie obejmuje działania dotyczące osób LGBTQ.

Pierwsza grupa działań, które nas interesowały, to głosowania w kończącej się kadencji. Wybrano 11 poniższych głosowań dotyczących osób LGBTQ i ich sytuacji.

 1. z 25 maja 2012 roku nad wnioskiem PiS o odrzucenie w I czytaniu projektu ustawy o zmianie ustawy - kodeks karny (druk sejmowy nr 340), czyli projektu nowelizacji kodeksu karnego złożonego w 2012 roku przez Ruch Palikota (projekt zakładał wprowadzenie ochrony przed tzw. przestępstwami z nienawiści motywowanymi m.in. homofobią i transfobią; wniosek PiS został odrzucony, a projekt skierowano do komisji - gdzie pozostał do dziś, nie doczekał się nawet II czytania),
 2. z 25 maja 2012 roku nad wnioskiem PiS o odrzucenie w I czytaniu projektu ustawy o zmianie ustawy - kodeks karny (druk sejmowy nr 383), czyli wcześniejszej wersji ww. projektu nowelizacji kodeksu karnego złożonego w 2012 roku przez SLD po wprowadzeniu do niego zmian (projekt zakładał wprowadzenie ochrony przed tzw. przestępstwami z nienawiści motywowanymi m.in. homofobią i transfobią; wniosek PiS został odrzucony, a projekt skierowano do komisji; w lipcu 2014 roku SLD wycofało ten projekt i złożyło nowy, identycznej treści, który stał się drukiem sejmowym nr 2357),
 3. z 22 lutego 2013 roku nad wnioskiem PiS o odrzucenie w I czytaniu projektu ustawy o zmianie ustawy - kodeks karny (druk sejmowy nr 1078), czyli projektu nowelizacji kodeksu karnego złożonego w listopadzie 2012 roku przez PO (także ten projekt zakładał wprowadzenie ochrony przed tzw. przestępstwami z nienawiści motywowanymi m.in. homofobią i transfobią; wniosek PiS został odrzucony, a projekt skierowano do komisji - gdzie pozostał do dziś, nie doczekał się nawet II czytania),
 4. z 10 czerwca 2014 roku nad wnioskiem PiS o odrzucenie w I czytaniu projektu ustawy o zmianie ustawy - kodeks karny (druk sejmowy nr 2357), czyli ponowionego przez SLD projektu, o którym mowa wyżej (wniosek PiS został odrzucony, a projekt skierowano do komisji - gdzie pozostał do dziś, nie doczekał się nawet II czytania),
 5. z 06 grudnia 2013 roku nad wnioskiem PiS o odrzucenie w I czytaniu projektu ustawy o uzgodnieniu płci (druk sejmowy nr 1469); wniosek PiS został odrzucony, a sejm kontynuował (przy udziale rządu) prace nad projektem, który przeszedł II oraz III czytanie,
 6. z 23 lipca 2015 roku nad przyjęciem ustawy o uzgodnieniu płci w brzmieniu uwzględniającym niewielką część poprawek senatu (druk sejmowy nr 3648); w tym głosowaniu ustawa została uchwalona przez sejm (jej wejście w życie zablokował prezydent A. Duda oraz brak woli i siły politycznej PO, aby odrzucić "weto"),
 7. z 25 stycznia 2013 roku nad wnioskiem PiS o odrzucenie w I czytaniu projektu ustawy o związkach partnerskich (druk sejmowy nr 552) złożonego przez Ruch Palikota i SLD (związki partnerskie w wersji tradycyjnej); sejm odrzucił projekt,
 8. z 25 stycznia 2013 roku nad wnioskiem PiS o odrzucenie w I czytaniu projektu ustawy o związkach partnerskich (druk sejmowy nr 554złożonego przez Ruch Palikota i SLD (związki partnerskie z elementem PACS); sejm odrzucił projekt,
 9. 25 stycznia 2013 roku nad wnioskiem PiS o odrzucenie w I czytaniu projektu ustawy o umowie związku partnerskiego (druk sejmowy nr 825) złożonego przez PO (tzw. "projekt Dunina"); sejm odrzucił projekt,
 10. z 21 czerwca 2013 roku nad wnioskiem PiS o odrzucenie w I czytaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1051), czyli projektu przygotowanego przez Koalicję na rzecz Równych Szans dot. rozszerzenia ochrony zapewnianej przez tzw. ustawę antydyskryminacyjną (przewidywał m.in., że ochrona przed dyskryminacją na tle orientacji seksualnej będzie zapewniona w pełnym zakresie - obecnie jest w szczątkowym); wniosek PiS został odrzucony, a projekt skierowano do komisji - gdzie pozostał do dziś, nie doczekał się nawet II czytania,
 11. z 14 września 2012 roku nad uchyleniem immunitetu posłowi Stanisławowi Pięcie ws. z oskarżenia prywatnego dot. homofobicznej interpelacji posła z 2009 roku dotyczącej wystawy Ars Homo Erotica w Muzeum Narodowym; sejm nie uchylił immunitetu S. Pięcie, a postępowanie sądowe zostało w związku z tym umorzone.

Wyniki głosowania oznaczone na zielono oznaczają - w zależności od głosowania - poparcie dla ustawy, dla dalszych prac nad nią, sprzeciw wobec wniosku o odrzucenie ustawy oraz poparcie wniosku o uchylenie immunitetu S. Pięcie.

Wyniki głosowania oznaczone na czerwono oznaczają - w zależności od głosowania - sprzeciw wobec ustawy, wobec dalszych prac nad nią, poparcie dla wniosku o odrzucenie ustawy oraz sprzeciw wobec wniosku o uchylenie immunitetu S. Pięcie.

Niezależnie od tego jak poszczególne osoby, które ubiegają się o reelekcję, wypadły w powyższych głosowaniach, interesowało nas, co zrobiły w odniesieniu do osób LGBTQ - pod uwagę brane były zarówno zachowania na rzecz naszej społeczności, jak i wymierzone w nią. Poniżej zestawiono to, czego udało nam się dowiedzieć - osoby ubiegające się o reelekcję ułożono w kolejności alfabetycznej ich nazwisk.

Krzysztof Brejza

Partia: Platforma Obywatelska

Lista: 2

Miejsce: 4

Poseł przez całą kończącą się kadencję, z wykształcenia prawnik (stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2014 roku). Tylko w przypadku projektów związków partnerskich oraz uchylenia immunitetu S. Pięcie nie głosował za. Swoje stanowisko ws. związków partnerskich K. Brejza wyjaśnił SPR w krótkim piśmie (podpisanym nie przez samego posła, ale przez "Dyrektor Biura Poselskiego") z kwietnia 2013 roku; podano w nim, że poseł nie poparł projektów ustaw o związkach ze względu na "poważne wątpliwości konstytucjonalistów dotyczące instytucjonalizacji związków partnerskich".

Brejza - pismo do SPR (15.04.2013).pdf
Adobe Acrobat Document 132.0 KB

Grażyna Ciemniak

Partia: Platforma Obywatelska

Lista: 2

Miejsce: 6

W kończącej się kadencji posłanką była zaledwie 10 miesięcy - ślubowanie złożyła 16 grudnia 2014 roku. Z tego względu nie uczestniczyła w większości ww. głosowań, a jej konto jest - jeśli chodzi o sprawy LGBTQ - w zasadzie puste. W jedynym z branych przez nas pod uwagę głosowań, w którym uczestniczyła, była za przyjęciem ustawy o uzgodnieniu płci.

Eugeniusz Kłopotek

Partia: Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista: 5

Miejsce: 1

Lider listy PSL w okręgu i jeden z najbardziej rozpoznawalnych posłów stronnictwa. W kończącej się kadencji był członkiem Komisji Ustawodawczej - tej samej, która uznała (przez głosowanie) projekty ustaw o związkach partnerskich za "niekonstytucyjne". O projekcie ustawy powołującej Rzecznika ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji (o co zabiegało m.in. PTPA) - kiedy zajmowała się nim ww. komisja - E. Kłopotek powiedział, że "ewidentnie narusza ład konstytucyjny" (bo jest już RPO). W głosowaniach był przeciw związkom partnerskim, nowelizacji kodeksu karnego (poparł - prawdopodobnie przez pomyłkę - jedynie ponowiony projekt SLD), ustawy antydyskryminacyjnej i ustawie o uzgodnieniu płci; był też przeciwny uchyleniu immunitetu S. Pięty.

Krótko po tym, jak sejm odrzucił wszystkie projekty ustaw o związkach partnerskich, poseł wypowiedział się w tym zakresie dla tczewskiego portalu tcz.pl jn.

Każdy głosuje według swojego sumienia, tak jak mu rozum i serce podpowiada. Jestem twardo na "nie". Dlaczego? Rozmawiam z posłem Biedroniem - zresztą bardzo sympatyczny facet - i on mówi wprost, że chcą doprowadzić do takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia w niektórych krajach Unii. Jak się da kawałek palca, ktoś za chwilę będzie chciał całą rękę.

W tym samym wywiadzie E. Kłopotek stwierdził, że pomysł, aby Anna Grodzka zastąpiła Wandę Nowicką jako wicemarszałkini sejmu, jest ewidentną prowokacją polityczną Ruchu Palikota - choć jednocześnie zaznaczył, że A. Grodzka (na tle swojego ówczesnego klubu poselskiego) jest bardzo spokojna. Jako do człowieka - nie mam do niej pretensji, czy uprzedzeń - dodał E. Kłopotek. Stwierdził ponadto, że wypowiedziami Krystyny Pawłowicz nt. A. Grodzkiej powinna się zająć komisja etyki poselskiej.

Bartosz Kownacki

Partia: Prawo i Sprawiedliwość

Lista: 1

Miejsce: 3

W mediach ogólnopolskich znany początkowo jako pełnomocnik części rodzin smoleńskich (poseł jest adwokatem).


W czerwcu 2012 roku został przedstawicielem grupy posłów Solidarnej Polski (poseł przeszedł do klubu tego ugrupowania z klubu PiS, a potem wrócił do klubu PiS), którzy złożyli w sejmie projekt ustawy zmieniającej Prawo o zgromadzeniach. Z uzasadnienia projektu wynikało m.in., że homoseksualiści chcą publicznie reklamować i propagować swoją opcję seksualną, i choć wiele społeczności lokalnych nie godzi się na takie działania, to w istniejącym stanie prawnym nie ma możliwości przeciwstawienia się im. Proponowana zmiana Prawa o zgromadzeniach miała taką możliwość stworzyć (wobec wątpliwości co do zgodności projektu z Konstytucją RP skierowano go do Komisji Ustawodawczej; ostatecznie projektowi nie nadano biegu).


Po odrzuceniu przez sejm wszystkich projektów ustaw o związkach partnerskich (25.01.2013) SPR napisało do wszystkich posłów i posłanek z naszego województwa przeciwnych związkom z prośbą o podanie przyczyn takiego stanowiska. Takie pismo otrzymał też poseł B. Kownacki, a - wobec braku odpowiedzi - wysłano mu też dwa monity; całość w przeciągu trzech miesięcy. Po drugim monicie, w kwietniu 2013 roku poseł zorganizował konferencję prasową, na której poskarżył się mediom, że jest nękany przez gejów i lesbijki. Przekazał też mediom swój list do homoseksualistów; SPR odpowiedziało na niego po kilku dniach.

 

Jeszcze przed ww. konferencją prasową poseł powiedział w Superstacji:

Mam taką konstatację. Przejeżdżałem przed chwilą przed Placem Zbawiciela. Tam jest obrzydliwa, obrzydliwa, bo jest spalona, pedalska czy homoseksualna tęcza i pani prezydent miasta nie szkodzi to, żeby ona miesiącami tam stała, natomiast razi pomnik, który by upamiętniał wszystkie ofiary z różnych opcji, o różnych przekonaniach, o różnych światopoglądach. I na to zgody u was nie ma. A na Placu Zbawiciela, proszę spojrzeć na nazwę, ustawienie takiej tęczy wam nie przeszkadza.

 

Najwięcej medialnej i politycznej uwagi przyniosły B. Kownackiemu komentarze, które ukazały się na jego profilu na facebook.com 11 listopada 2013 roku:

 • Płonie pedalska tęcza na Placu Zbawiciela. Ciekawe ile jeszcze kasy wyda bufetowa na jej renowacje zanim zdecyduje się ją usunąć :|
 • Bufetowa wydała na jej renowacje 100.000 !! Ile głodnych dzieci by się za to wykarmiło, ale ona woli promocje pedalstwa i fajerwerki :-)

Trzy dni później przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS, poseł Joachim Brudziński stwierdził: Wpis Kownackiego o pedalskiej tęczy był niemądry, delikatnie mówiąc. A mówiąc wprost, był idiotyczny i niepotrzebny. (…) Odcinamy się od wszelkich przejawów chuliganerii i przejawów jej popierania. Tak samo odcinamy się od tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób próbują tego typu zachowania usprawiedliwiać albo wyrażać swój aplauz.

11 grudnia 2013 roku Komisja Etyki Poselskiej ukarała B. Kownackiego za ww. wpisy zwróceniem mu uwagi.

Projekt SP - zmiana Prawa o zgromadzenia
Adobe Acrobat Document 173.4 KB
Kownacki - List_do_homoseksualistow.pdf
Adobe Acrobat Document 78.9 KB
Kownacki - odpowiedź (27.04.2013).pdf
Adobe Acrobat Document 863.7 KB
Kownacki - ukaranie przez komisję etyki.
Adobe Acrobat Document 27.6 KB

Iwona Kozłowska

Partia: Platforma Obywatelska

Lista: 2

Miejsce: 5

Wybrana po raz pierwszy do sejmu w 2011 roku I. Kozłowska ma najlepszy wynik głosowań ze wszystkich osób startujących z Bydgoszczy - w każdym z interesujących nas głosowań popierała osoby LGBTQ.

Warto też pamiętać jej wypowiedź z sejmowej debaty nad projektami ustaw o związkach partnerskich: zwróciłam uwagę na fakt, iż porusza się tutaj szereg ważnych, istotnych problemów dotyczących związku między dwojgiem ludzi, ale zapomina się o dzieciach. Proponowane projekty ustaw nie przewidują automatycznego powstania pomiędzy partnerem a dzieckiem drugiego partnera więzi prawnej w postaci ojcostwa. Proszę więc posłów wnioskodawców o wskazanie, w jaki sposób będzie uregulowana kwestia sprawowania ojcostwa przez jednego z partnerów w tym związku, a także jak będzie wyglądała opieka nad dzieckiem przez jednego z partnerów w sytuacji i na wypadek śmierci lub niemożności sprawowania opieki przez tego drugiego.

Piotr Król

Partia: Prawo i Sprawiedliwość

Lista: 1

Miejsce: 2

Posłem jest zaledwie od piętnastu miesięcy (ślubowanie poselskie złożył 05 czerwca 2014 roku), więc - podobnie jak Grażyna Ciemniak - nie wziął udziału w większości interesujących nas głosowań. Pozasejmowej aktywności posła dotyczącej osób LGBTQ nie odnotowano.

Łukasz Krupa

Partia: bezpartyjny

Lista: 2

Miejsce: 7

Wybrany z listy Ruchu Palikota, obecnie jest bezpartyjny i ubiega się o mandat z listy Platformy Obywatelskiej. Był jednym z wnioskodawców opozycyjnych projektów ustaw o związkach partnerskich (druki sejmowe nr 552-555). Podczas sejmowej debaty nad wszystkimi projektami dot. związków zwracał uwagę, że projekt PO nie przewiduje możliwości zawarcia związku z cudzoziemcami.

W głosowaniach tylko raz opowiedział się przeciw rozwiązaniu korzystnemu dla osób LGBTQ - chodzi o projekt nowelizacji kodeksu karnego złożony przez PO. Był jednym z wnioskodawców projektów ustaw: o związkach partnerskich (druki nr 552-555), o uzgodnieniu płci oraz o zmianie ustawy antydyskryminacyjnej.

Uczestniczył w tegorocznej bydgoskiej Manifie - pierwszej zorganizowanej w tym mieście.

Tomasz Latos

Partia: Prawo i Sprawiedliwość

Lista: 1

Miejsce: 1

Poseł od 10 lat. Lekarz i przewodniczący Komisji Zdrowia. Bezskutecznie usiłował opanować chaos podczas dwudniowego posiedzenia połączonych Komisji Zdrowia oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które zajmowały się prezydenckim wetem do ustawy o uzgodnieniu płci. Był też jedynym posłem PiS, który wstrzymał się podczas głosowania nad tą ustawą - chyba nieprzypadkowo (nikt z PiS jej nie poparł).

12 marca 2010 roku (czyli podczas poprzedniej, VI kadencji sejmu) był gościem audycji dotyczącej związków partnerskich w Radio PiK - jako jedyny poseł i jedyny przeciwnik wprowadzenia związków. Unikał wtedy homofobicznej retoryki oraz antagonizowania innych osób uczestniczących w rozmowie.

Paweł Olszewski

Partia: Platforma Obywatelska

Lista: 2

Miejsce: 3

Sekretarz klubu parlamentarnego PO. Na tle innych posłów i posłanek niemal nieaktywny (w kończącej się kadencji podpisał się tylko pod dwiema interpelacjami i tylko cztery razy zabrał głos w czasie debaty) - co przypuszczalnie ma związek z pełnieniem przez niego funkcji rządowej (poseł jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju). Mimo tego wyniki interesujących nas głosowań wypadły dla posła bardzo korzystnie. Ponadto P. Olszewski był w grupie 40 posłanek i posłów PO, która złożyła do laski marszałkowskiej projekt ustawy o umowie związku partnerskiego ("Projekt Dunina").

Teresa Piotrowska

Partia: Platforma Obywatelska

Lista: 2

Miejsce: 2

Posłanką jest czwartą kadencję z rzędu, dodatkowo - od 22 września 2014 roku - jest ministrą spraw wewnętrznych.

Na wynikach jej głosowań sejmowych, które nas interesowały, cieniem kładzie się poparcie dla wniosków PiS o odrzucenie projektów ustaw o związkach partnerskich złożonych przez SLD i Ruch Palikota. Zapytana o to przez SPR T. Piotrowska odpisała, że płaszczyzną stanowiącą punkt wyjścia do debaty i rozwiązania istotnego problemu społecznego wielu Polaków stała się polityczna rozgrywka. Stąd decyzja o odrzuceniu projektów w pierwszym czytaniu. W tym samym piśmie obecna szefowa MSW zarzuciła SLD i Ruchowi Palikota, że zamiast na kwestiach związanych z prawnymi rozstrzygnięciami sytuacji żyjących w związkach partnerskich skupiły się na krytykowaniu tych, którzy zagłosują przeciw projektom.

Piotrowska - pismo do SPR (12.02.2013).p
Adobe Acrobat Document 323.1 KB