GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z organizacjami LGBTQ

18 września doszło do pierwszego spotkania organizacji LGBTQ z Adamem Bodnarem, nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Obok Akceptacji, Grupy Stonewall, KPH, Lambdy Warszawa, MNW, Tolerado i Trans-Fuzji reprezentowane było także SPR.

W spotkaniu, które odbyło się w biurze RPO, wzięła udział jego pięcioosobowa reprezentacja.


Po tym, jak każda z osób uczestniczących w spotkaniu krótko przedstawiła siebie i swoją organizację, dr A. Bodnar zaprezentował swoje plany w zakresie dot. osób LGBTQ. Znalazły się wśród nich m.in. działania zmierzające do objęcia osób LGBTQ ochroną przed przestępstwami motywowanymi przez uprzedzenia. Zapowiedziano, że RPO wystąpi do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wycofanie podręczników, które zawierają nieprawdziwe informacje nt. osób LGBTQ (do tej inicjatywy RPO miała się przyczynić m.in. "Szkoła milczenia" wydana przez SPR z grantu Fundacji Batorego). Nowy Rzecznik planuje też wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego poświęcone tzw. ustawie antydyskryminacyjnej (aktualnie przewiduje ona różny zakres ochrony przed dyskryminacją na tle kilku wymienionych w niej przesłanek).


W ostatniej części spotkania głos oddano reprezentowanym organizacjom, które przedstawiły sprawy wymagające najpilniejszej uwagi Rzecznika.