GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Spotkanie organizacji LGBTQIA w Krakowie

05 września br. dwie osoby reprezentujące SPR - Beata Bielska i Artur Eichhorst - uczestniczyły w spotkaniu sieciująco-integracyjnym organizacji LGBTQIA. Spotkanie odbyło się w Krakowie z inicjatywy Fundacji Autonomia, Fundacji Kultura dla Tolerancji, Fundacji Równość.org.pl, Krakowskiego Klubu Sportowego Krakersy oraz Queerowego Maja.

Do Krakowa przyjechało prawie 50 osób z 18 organizacji. Nieformalny klimat spotkania pozwolił nam poznać się (jeszcze) lepiej, swobodnie omówić plany na najbliższe miesiące, ustalić, jak możemy siebie nawzajem wesprzeć. Część dyskusji poświęcono sprawnej komunikacji między organizacjami i pomysłowi utworzenia federacji.


Kolejne spotkanie organizacji - już bardziej oficjalne - odbędzie się w listopadzie w Warszawie; jego gospodarzem będzie Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza.


Dziękujemy Fundacji Autonomia, Fundacji Kultura dla Tolerancji, Fundacji Równość.org.pl, Krakowskiemu Klubowi Sportowemu Krakersy oraz Queerowemu Majowi za zorganizowanie spotkania!