GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Organizacje LGBTQ gratulują Adamowi Bodnarowi, nowemu RPO

Adam Bodnar (fot. wyborcza.pl)
Adam Bodnar (fot. wyborcza.pl)

Zamieszczamy treść listu wysłanego wczoraj przez polskie organizacje i grupy LGBTQ (w tym SPR) do nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara.

Warszawa, 12 sierpnia 2015 roku

 

Dr Adam Bodnar

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Szanowny Panie Doktorze,

 

niżej wymienione organizacje LGBTQIA gratulują Panu wyboru na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich oraz składają życzenia udanej i owocnej pracy na tym bardzo ważnym stanowisku. Wyrażamy szczerą nadzieję, że sprosta Pan oczekiwaniom i wyzwaniom, jakie wiążą się z Pana nową funkcją. Nasze organizacje są przekonane, że zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego kwestie przeciwdziałania dyskryminacji, polityki równościowej i ochrony praw człowieka należą do pierwszoplanowych zadań każdego państwa, w tym państwa nowoczesnego – do bycia którym aspiruje nasz kraj.

 

Ciesząc się z tego, że Rzecznikiem Praw Obywatelskich został kandydat, którego poparły nasze organizacje, wyrażamy nadzieję, że będzie Pan Rzecznikiem otwartym na dialog i na spotkania z osobami LGBTQIA oraz organizacjami, które działają na ich rzecz, że nie będzie Pan dzielić dyskryminowanych i wykluczanych grup społecznych na „bezpieczne” i „kontrowersyjne”, że znajdziemy w Panu partnera i sojusznika w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla prawnych, społecznych i kulturowych problemów, które dotykają osób LGBTQIA w Polsce.

 

Pragniemy spotkać się z Panem jak najszybciej – w szczególności po to, aby przedstawić te z ww. problemów, które w naszej ocenie należą do najbardziej palących, poznać Pana stanowisko wobec każdego z nich oraz omówić udział Rzecznika Praw Obywatelskich w ich rozwiązaniu. Jesteśmy do Pana dyspozycji odnośnie do terminu spotkania. Do kontaktu w sprawie spotkania z naszej strony wskazujemy Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, e-mail rzecznik@miloscniewyklucza.pl, tel. 502 712 256.

 

Dla ułatwienia kontaktu w innych sprawach w załączeniu przekazujemy aktualną wersję listy polskich organizacji i innych podmiotów LGBTQIA.

 

Licząc na Pana jak najszybszą odpowiedź pozostajemy

 

z poważaniem

 

List sporządzono i podpisano w imieniu następujących organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz osób LGBTQ:

 • Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza;
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności"
 • Stowarzyszenie Równość Na Fali;
 • Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii;
 • Stowarzyszenie Fabryka Równości;
 • Stowarzyszenie Tęczówka;
 • Fundacja Wolontariat Równości;
 • Stowarzyszenie Krakowski Klub Sportowy "Krakersy";
 • Komitet Organizacyjny Festiwalu Queerowy Maj;
 • Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Różnorodności bez!miar;
 • Fundacja Trans-Fuzja;
 • Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado;
 • Fundacja LGBT Bussines Forum;
 • Uczelniana Organizacja Studencka „Queer UW";
 • Prowincja Równości.