GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE POWÓDZTWA PAULA CAMERONA PRZECIWKO SPR

1 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Toruniu wydał wyrok w sprawie z powództwa Paula Camerona przeciwko SPR o naruszenie dóbr osobistych. Sąd oddalił żądanie zapłaty zadośćuczynienia w wysokości 30 tysięcy złotych, zobowiązał jednak SPR do przeproszenia powoda. Stowarzyszenie złoży apelację.

Zarząd SPR