GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Skarga do KRRiT na TV Republika

SPR - działając na podstawie otrzymanego zawiadomienia - skierowało do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skargę na Telewizję Republika, na antenie której 13 czerwca br., w głównym wydaniu programu informacyjnego "Dzisiaj", nazwano osoby uczestniczące w Paradzie Równości "sodomitami".

Poniżej treść skargi wysłanej dziś do KRRiT. Nagranie programu informacyjnego "Dzisiaj" z 13 czerwca br. było dostępne na stronie internetowej TV Republika - poprzez jej kanał na YouTube - tylko przez kilka dni; zostało usunięte ok. 22 czerwca br. Pobrane zawczasu nagranie zostało przesłane do KRRiT w załączeniu do skargi.

Toruń, 27 czerwca 2015 roku

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Departament Prezydialny KRRiT

Wydział Skarg i Wniosków

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" (ul. Jana Mohna 50H/8, 87-100 Toruń, pracowniaroznorodnosci@gmail.com) składa niniejszą skargę w sprawie materiału dot. Parady Równości, wyemitowanego 13 czerwca br. o godz. 19:45 w programie "Dzisiaj – główne wydanie informacji" przez Telewizję Republika. Przedmiotowy materiał (z całym ww. programem) dostępny był w internecie pod adresem http://telewizjarepublika.pl/dzisiaj/13-06-2015.html, skąd został usunięty ok. 22 czerwca br. (w załączeniu nagranie ww. programu pobrane z ww. strony internetowej 19 czerwca br.).

 

Zapowiadając relację z tegorocznej Parady Równości prowadzący ww. program Karol Jałtuszewski powiedział:

"Równe prawa – wspólna sprawa". Pod takim hasłem ulicami Warszawy przeszła dziś Parada Równości. Sodomici maszerowali m.in. przez plac najświętszego Zbawiciela, gdzie znajduje się niesławna tęcza, demonstrując swój homoseksualizm oraz domagając się m.in. prawa do adopcji dzieci.

 

Przyczyną złożenia niniejszej skargi jest określenie przez K. Jałtuszewskiego osób LGBTQ uczestniczących w Paradzie Równości obraźliwym i sprzecznym z prawdą mianem "sodomitów".


Parada Równości jest zgromadzeniem publicznym, które jeden raz w roku odbywa się w Warszawie. Jest ona największym tego rodzaju krajowym wydarzeniem dotyczącym spraw osób LGBTQ i ich sytuacji społecznej. Wprawdzie w Paradzie uczestniczą licznie osoby heteroseksualne, to słusznie uważa się, że jest ona zgromadzeniem publicznym z najliczniejszym udziałem osób LGBTQ. To właśnie ich K. Jałtuszewski nazwał "sodomitami".


Słowniki języka polskiego następująco wyjaśniają pojęcia "sodomia" i "sodomita":

  • sodomia – zboczenie seksualne polegające na uprawianiu stosunków płciowych ze zwierzętami (http://sjp.pwn.pl/szukaj/sodomita.html);
  • sodomia – stosunki płciowe ze zwierzętami; przest. pederastia, rozpusta; sodomita – człowiek oddający się sodomii (http://www.slownik-online.pl/kopalinski/A048A9714934966DC125658F00059D69.php);
  • sodomita – człowiek uprawiający sodomię; zoofil (http://sjp.pl/sodomita).


Dodać należy, że zoofilia jest jedną z tzw. parafilii seksualnych, tj. zaburzeń preferencji seksualnych; ponadto część zachowań zoofilskich stanowi przestępstwa. Zoofilia słusznie budzi powszechne oburzenie i uważana jest za zachowanie, na które społeczeństwo nie może być obojętne, zaś reakcja karna na przejawy zoofilii jest bezspornie uzasadniona.


Choć osoby LGBTQ, a zwłaszcza homoseksualni mężczyźni, są często zestawiane, stawiane na równi czy wręcz utożsamiane z zoofilami (a także pedofilami i nekrofilami), to oczywistym jest, że żadna orientacja seksualna (w tym biseksualność i homoseksualność) ani tożsamość płciowa nie są zaburzeniami preferencji seksualnych ani przestępstwami. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa są neutralnymi cechami, tak jak wzrost czy kolor skóry; próby ich wartościowania czy oceny są równie zasadne i sensowne co wartościowanie czy ocena ludzi na podstawie np. koloru skóry. Zestawianie lub utożsamianie osób LGBTQ z m.in. zoofilami i pedofilami nie odbywa się jednak przypadkowo ani "omyłkowo". Jest to niemal zawsze przejaw niechęci wobec osób LGBTQ i stanowi próbę ich oczernienia, poniżenia i obrażenia (w pozostałych przypadkach jest to przejaw skrajnej i głębokiej ignorancji, której jednak nie sposób przypisać dziennikarkom, dziennikarzom ani zespołowi redakcyjnemu przygotowującemu główne wydanie telewizyjnego programu informacyjnego).


Wobec powyższego nie ulega najmniejszej wątpliwości, że określenie osób LGBTQ mianem "sodomitów" jest sprzeczne z prawdą, a także – wobec jednoznacznie negatywnej konotacji tego miana – obraźliwym dla osób LGBTQ, w związku z czym niniejsza skarga jest konieczna i uzasadniona.


Załącznik:

  • płyta kompaktowa z nagraniem programu "Dzisiaj – główne wydanie informacji" z 13 czerwca br.

 

Do wiadomości:

  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.