GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Fotorelacja z Żywej Biblioteki podczas 15. Festiwalu Nauki i Sztuki

We wtorek 21 kwietnia odbyła się już szósta toruńska edycja Żywej Biblioteki, tym razem organizowana przez SPR w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki.

W Collegium Minus UMK (czyli w tzw. Harmonijce) można było porozmawiać z reprezentantami tych grup społecznych, które narażone są na dyskryminację i stereotypową ocenę. Ideą Żywej Biblioteki jest bezpośredni kontakt z tymi, o których wie się niewiele – i przełamywanie barier podczas indywidualnej rozmowy.

Imprezę rozpoczął wspólny wykład dr Magdaleny Bergmann i mgr Beaty Bielskiej (członkini SPR) pt. „Czym w praktyce jest dyskryminacja?” – prelegentki omawiały m.in. mechanizmy i rodzaje dyskryminacji, odnosząc się do wyników badań z „Diagnozy społecznej” prof. Janusza Czapińskiego i badań Centrum Badań nad Uprzedzeniami dotyczących mowy nienawiści.

Między 13.00 a 18.00 do dyspozycji uczestników były „żywe książki”, z którymi mogli rozmawiać kolejno przez dwadzieścia minut. „Żywy księgozbiór” obejmował: geja, lesbijkę, rodziców osoby homoseksualnej, osobę biseksualną, osoby transseksualne, osobę niewierzącą, muzułmanina i muzułmankę, buddystkę, weganina, osobę z zaburzeniem psychicznym, aktywną seniorkę. W czasie indywidualnych spotkań zainteresowani mieli okazję skonfrontować własne wyobrażenia na temat danego problemu z opowieściami osób, których odmienność bywa przyczyną wykluczenia w różnych sytuacjach.

Nawet osoby nastawione antydyskryminacyjnie mogą nieświadomie posługiwać się kliszami, których źródłem jest niewiedza – dlatego wypożyczenie z Żywej Biblioteki także tych mniej poczytnych „książek” (np. aktywnej seniorki) jest okazją do zweryfikowania stereotypów i zdobycia nowych informacji, które można wykorzystać później z korzyścią dla siebie lub na rzecz najbliższego otoczenia.

Dziękujemy wszystkim Żywym Książkom, które zgodziły się wziąć udział w Żywej Bibliotece oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia.