GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Pochwały dla MZK Jastrzębie-Zdrój

Za modelowe postępowanie wobec par jednopłciowych w czasie walentynek SPR przesłało do MZK w Jastrzębiu-Zdroju list z podziękowaniem i pochwałami.

Toruń, 18 lutego 2015 roku


Międzygminny Związek Komunikacyjny

ul. Przemysłowa 1

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Szanowni Państwo,


z mediów ogólnopolskich oraz lokalnych mediów elektronicznych Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności” dowiedziało się, że z oferowanego przez Państwa w walentynki tzw. „Biletu Zakochanych” mogły korzystać zarówno pary osób różnej płci, jak i pary osób tej samej płci. Jak podały m.in. serwisy internetowe „Dziennika Zachodniego” oraz TVP INFO: Zakochani to zakochani. Wystarczy przyznać, że kocha się swojego partnera – powiedzieli przedstawiciele firmy. Dodali, że kontrolerzy zostaną pouczeni, aby nie dopuścić do dyskryminacji.


Pracownia Różnorodności przyjęła powyższe doniesienia z zadowoleniem i niniejszym pismem dziękuje Państwu za modelowe zastosowanie zasady równego traktowania. Pozostaje ubolewać, że takie postępowanie należy do rzadkości – zwłaszcza tam, gdzie ww. zasada nie korzysta z oparcia w przepisach prawa. Jak pokazują praktyka i doświadczenie, równe traktowanie i niedyskryminujące postępowanie są w Polsce nadal zjawiskami mało rozpowszechnionymi, nie są rozumiane i ocenia się je krytycznie – jako uciążliwy wymóg unijny, efekt lobbingu czy nawet narzucanie społeczeństwu i instytucjom publicznym niechcianej ideologii czy światopoglądu.


W powyższym kontekście Pracowni Różnorodności szczególnie spodobało się bezpośrednie i bardzo ludzkie podejście do powyższej sprawy wyrażone słowami Państwa personelu: Zakochani to zakochani. Wystarczy przyznać, że kocha się swojego partnera. To naturalne i wolne od niechęci czy uprzedzeń podejście do par jednopłciowych zasługuje na uznanie i pochwałę – zwłaszcza w Polsce.


Pracownia Różnorodności podejmie starania, aby dobry przykład, który dali Państwo w powyższej sprawie, trafił do innych przewoźników i nie pozostał chlubnym wyjątkiem.


Z poważaniem


(-) Przemysław Szczepłocki

osoba wchodząca w skład zarządu


Do wiadomości:

  • Biuro Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa,
  • Biuro Rzeczniczki Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.