GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Koalicja apeluje do premier Ewy Kopacz ws. związków partnerskich

Koalicja na rzecz Równych Szans wysłała dziś apel do Ewy Kopacz, Prezes Rady Ministrów, dotyczący podjęcia prac nad przygotowaniem ustawy o związkach partnerskich. Publikujemy treść tego apelu, a jako organizacja należąca do Koalicji - podpisujemy się pod nim i czekamy na realizację zapowiedzi premier Ewy Kopacz w powyższej sprawie.

Warszawa, 27 stycznia 2015 r.


Sz. Pani  Ewa Kopacz

Prezes Rady Ministrów


Szanowna Pani Premier,


W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, porozumienia sześćdziesięciu polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji zwracamy się z apelem o wszczęcie prac legislacyjnych dotyczących ustawy, która uregulowałaby prawny status par osób żyjących w związkach partnerskich.


Dyskusja publiczna dotycząca tego zagadnienia toczy się w naszym kraju już od ponad dziesięciu lat. W tym czasie pojawiło się kilka inicjatyw legislacyjnych, które w różny sposób miały regulować podstawowe kwestie związane z codziennym funkcjonowaniem par żyjących w związkach partnerskich. Wydaje się, że w debacie medialnej i politycznej padły już wszystkie możliwe argumenty za i przeciw takiej regulacji. W naszym głębokim przekonaniu przyszedł czas na poważną dyskusję nad konkretnymi projektami przepisów.


W jednym z ostatnich wywiadów dla tygodnika „Polityka” zadeklarowała Pani, iż kwestię związków partnerskich należy w naszym kraju uregulować. Wierzymy, że była to zapowiedź poważna i nie pozostanie ona jedynie w sferze politycznych deklaracji. Ustawa, która regulowałaby podstawowe kwestie związane z m.in. dziedziczeniem, zarządzeniem majątkiem wspólnym, możliwością pochowania zmarłego partnera/partnerki rozwiązałaby wiele praktycznych trudności, na które pary nieformalne – zarówno hetero jak i homoseksualne napotykają w swoim codziennym życiu.  


Uregulowanie tych podstawowych kwestii będzie nie tylko wyrazem realizacji woli polskiego ustrojodawcy, który zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji, ale także uznaniem godności wszystkich mieszkańców naszego kraju.  W przekonaniu niżej podpisanych organizacji, projekt ustawy winien uwzględnić w najszerszym stopniu zgłaszane od lat przez zainteresowane środowiska postulaty.


W związku z powyższym, apelujemy o podjęcie pilnych prac legislacyjnych w tym zakresie i wprowadzenie do polskiego porządku prawnego rozwiązań, które nie tylko w Europie, ale i na całym świecie stają się naturalną normą regulacji życia prywatnego obywateli i obywatelek.