GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Dwudniowe spotkanie Koalicji Przeciw Przestępstwom Motywowanym Uprzedzeniami

21 i 22 listopada w Warszawie odbyło się spotkanie Koalicji Przeciw Przestępstwom Motywowanym Uprzedzeniami.

Koalicja, do której należą Fundacja Edukacji i Twórczości, Kampania Przeciw Homofobii, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA, Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej oraz SPR, miała już drugą możliwość spotkania się w tym roku. W przyszłości spotkania koalicji odbywać się będą jeden raz na trzy miesiące.

Pierwszy dzień spotkania wypełniło kilkugodzinne szkolenie "Podstawy rzecznictwa na poziomie lokalnym i regionalnym", które przeprowadziła Joanna Piotrowska, prezeska zarządu Fundacji Feminoteka.

Drugi dzień upłynął na wewnętrznej pracy koalicji; dyskutowano m.in. nad zasadami działania koalicji oraz warunkami i perspektywami jej rozwoju (analiza SWOT). Kolejne spotkanie koalicji odbędzie się w lutym 2015 roku.