GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Spotkanie niektórych organizacji LGBTQ z Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania

Prof. Małgorzata Fuszara (fot. www.premier.gov.pl)
Prof. Małgorzata Fuszara (fot. www.premier.gov.pl)

20 listopada w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie wybranych organizacji LGBTQ z prof. Małgorzatą Fuszarą, Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania. W spotkaniu wzięły też udział osoby należące do środowiska naukowego.

Głównym tematem ponad dwugodzinnego spotkania były propozycje Pełnomocniczki co do rozwiązania problemów par jednopłciowych, które uznała ona za najbardziej palące.   

Organizacje LGBTQ napisały do prof. Małgorzaty Fuszary bezpośrednio po objęciu przez nią stanowiska - wyrażając nadzieję, że nowa Pełnomocniczka będzie kontynuować spotkania m.in. z nimi zapoczątkowane przez dr Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz. Trzy tygodnie później organizacje LGBTQ skierowały do Pełnomocniczki kolejny list - związany z jej wypowiedzią radiową nt. związków partnerskich. Odpowiedzi na żaden z listów nie było, za to we wrześniu br. Pełnomocniczka spotkała się z przedstawicielkami Kampanii Przeciw Homofobii.

20 listopada br. prof. M. Fuszara spotkała się natomiast z wybranymi przez siebie organizacjami i podmiotami LGBTQ (klucza, wg którego zapraszano, nie podano) - na spotkaniu reprezentowane były m.in. KPH, Lambda Warszawa, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Fundacja Trans-Fuzja i SPR (naszym przedstawicielem był Grzegorz Szafrański), a także miesięcznik "Replika" i nieformalna Grupa Polskich Chrześcijan LGBTQ "Wiara i Tęcza". Reprezentowane były też Biuro Rzeczniczki Praw Obywatelskich, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

Wśród obecnych znalazły się ponadto prof. Eleonora Zielińska (specjalistka od prawa karnego z Uniwersytetu Warszawskiego) oraz dr hab. Joanna Mizielińska (odpowiedzialna m.in. za projekt badawczy "Rodziny z wyboru").

Prof. M. Fuszara przedstawiła listę zatytułowaną „Kwestie prawne związane z funkcjonowaniem związków nieformalnych” jn., zestawiający daną kwestię ze stanem prawnym wynikającym z analizy przeprowadzonej przez Biuro Pełnomocniczki i działaniami w odniesieniu do danej kwestii (zdjęcia pełnej listy - poniżej).

  1. Prawo do wspólnego opodatkowania się z partnerem/rką.
  2. Prawo do dziedziczenia oraz zaliczenie partnera/rki do I grupy spadkowej.
  3. Prawo do pochowania zmarłego.
  4. Prawo do renty rodzinnej lub emerytury po zmarłym partnerze/rce.
  5. Prawo do ubiegania się o członkostwo w spółdzielni i ustanowienie spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po zmarłym partnerze/ce.
  6. Prawo do bycia pełnomocnikiem procesowym.
  7. Prawo do odmowy składania zeznań w procesie karnym oraz w postępowaniu podatkowym, administracyjnym, sądowo-administracyjnym i cywilnym.
  8. Prawo do ubiegania się przez partnera/rkę obywatela RP, niebędącego/ą obywatelem/ką RP o prawo pobytu na terytorium RP oraz o obywatelstwo RP.
  9. Problemy związane z korzystaniem ze służby zdrowia. Problemy z odwiedzaniem partnera/rki w szpitalu poza czasem przeznaczonym na wizyty osób niespokrewnionych. Problemy z informacją na temat zdrowia partnera/rki szczególnie podczas utraty przytomności partnera/rki. Brak możliwości decydowania o zdrowiu partnera/rki.
  10. Problemy z odbiorem korespondencji partnera/rki na poczcie.

Przedstawiając ww. kwestie Pełnomocniczka powołała się na badania dr hab. J. Mizielińskiej - ma z nich wynikać, że właśnie powyższe problemy są tymi, które wymagają najpilniejszego rozwiązania. Prof. M. Fuszara chce rozwiązać pięć z ww. problemów (z kontekstu wynikało, że chodzi o ich rozwiązanie przed końcem obecnej kadencji sejmu).

Pełnomocniczka zapowiedziała utworzenie dwóch zespołów wspierających ją w działaniach na rzecz osób LGBTQ. Zespół prawno-legislacyjny ma m.in. pracować nad przygotowaniem zmian ustawowych, które rozwiążą ww. "kwestie prawne związane z funkcjonowaniem związków nieformalnych". Zespół edukacyjno-świadomościowy ma m.in. prowadzić działania przeciw mowie nienawiści oraz wyjaśniać potrzebę zmian prawnych, nad którymi pracować będzie zespół prawno-legislacyjny. Po spotkaniu organizacje LGBTQ otrzymały zaproszenia do przesyłania zgłoszeń do ww. zespołów.

Podjęcie powyższych prac nie ma zastąpić działań na rzecz przyjęcia całościowego rozwiązania funkcjonowania związków osób tej samej płci, w szczególności poprzez wprowadzenie w Polsce związków partnerskich - starania o ich wprowadzenie mają być prowadzone równolegle. Mimo tego podczas spotkania wyrażono obawę, że przeforsowanie zmian rozwiązujących część z ww. problemów może w przyszłości jeszcze bardziej utrudnić wprowadzenie w związków partnerskich - ich przeciwniczki i przeciwnicy zyskają bowiem argument, że "wszystko jest już w przepisach" (choć używają go już dziś), że wprowadzono zmiany żądane przez organizacje LGBTQ, a zatem związki są zbędne. Na spotkaniu nie zabrakło też krytyki propozycji zmian w ww. zakresie - jako bardzo ograniczonych i niewystarczających. Ponadto szereg kwestii pozostało niejasnych: nie wiadomo, jak  szybko powstaną i wykonają pracę ww. zespoły, nie wiadomo, czy wypracowane przez nie propozycje zmian ustawowych będą projektami rządowymi czy poselskimi (a jeśli poselskimi, to której lub których partii), nie wiadomo także, skąd nadzieja Pełnomocniczki na rozwiązanie choćby części z ww. spraw w obecnej kadencji sejmu.