GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

SPR wzięło udział w Walnym Zgromadzeniu IGLYO

W dniach 14-16 listopada w Dublinie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie IGLYO, czyli Międzynarodowej Organizacji Młodzieżowej i Studenckiej Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych i Transgenderowych. SPR reprezentował w jego trakcie Paweł Szmit.

Wołodymyr Naumenko
Wołodymyr Naumenko

Na kilka dni deszczowy Dublin stał się stolicą walki o prawa osób LGBTQ, goszcząc Walne Zgromadzenie IGLYO oraz konferencję z okazji trzydziestolecia działalności. IGLYO zrzesza 90 organizacji z 44 krajów, stanowiąc wspólny głos na poziomie europejskim i globalnym, dając pole do wymiany doświadczeń, wsparcia jak i dostarczając okazje do zwiększania kompetencji organizacji członkowskich. IGLYO stanowi także inspirację dla działaczy z całego świata, na co dzień zmagających się z trudnymi zadaniami.

IGLYO pokazuje mi, że nie jesteśmy sami na tym świecie w walce o prawa człowieka i równość.  I że poważna praca może być jednocześnie świetną zabawą – powiedział Wołodymyr Naumenko, delegat z Gay Alliance Ukraine.

Romina Tolu
Romina Tolu

Doroczne spotkanie poświęcono dyskusji o celach i kierunkach działania. Walne Zgromadzenie poprzedziła konferencja z okazji trzydziestolecia aktywizmu IGLYO. Gospodarzem obu wydarzeń była irlandzka organizacja BeLonG To Youth Services.

Solidarność międzynarodowa jest bardzo ważna, IGLYO odgrywa ważną rolę poszerzając możliwości organizacji członkowskich – stwierdził Patrick Dempsey z BeLonG To. Poprzednio Walne Zgromadzenie IGLYO odbyło się w Irlandii 20 lat temu.

Romina Tolu z Malty: IGLYO jest dla mnie inspirujące, jest jedną z rzeczy które pomogły mojej organizacji się rozwijać.

Nanna Moe
Nanna Moe

Obradom przewodziła Nanna Moe, która w IGLYO zdobywała pierwsze międzynarodowe doświadczenia, a obecnie zajmuje się komunikacją w „dorosłej” organizacji ILGA-EuropeW naszym duńskim kontekście osoby trans nie były reprezentowane w organizacjach LGB, IGLYO dało nam narzędzia które pomogły nam stać się bardziej inkluzywnymi.

Wśród punktów programu znalazł się wybór nowych członków zarządu, do którego wejdą Ugla Stefania Jónsdóttir, działająca na rzecz osób trans w Q-Association of Queer Students z Islandii, Joshua McCormick z LGBT Youth ScotlandDaniela Prisacariu z rumuńskiej organizacji AcceptNitin Sood z fińskiej organizacji Seta ry.

Daniela Prisacariu
Daniela Prisacariu

Przyjęto dokument na temat intersekcjonalności, jednym z obszarów na którym skoncentruje się uwaga w najbliższych latach. Pojęcie intersekcjonalności odnosi się do różnorodności wewnątrz społeczności LGBTQ i połączeń pomiędzy różnymi systemami opresji, dominacji, i dyskryminacji funkcjonujących w społeczeństwie w którym osoba ma więcej cech lub tożsamości niż orientacja psychoseksualna/identyfikacja płciowa.

Byłoby świetnie gdyby IGLYO, jak i inne organizacje LGBTQ, zaczęły szerzej włączać tematy intersekcjonalności do swojej pracy. Niedługo IGLYO opublikuje zestaw narzędzi które mogą w tym pomóc. Organizacje LGBTQ powinny dostrzegać różnorodność środowiska, i wynikające z niej różnorodne potrzeby – powiedziała Daniela Prisacariu, która w grudniu obejmie stanowisko członkini zarządu.

Dokument jest efektem kilkuletniej pracy organizacji. W 2013 roku w Kopenhadze zarząd uzyskał mandat do skoncentrowania się na tym zagadnieniu w latach 2014-2015. W 2014 roku  odbyła się seria spotkań okrągłego stołu poświęconych różnym wymiarom mającym wpływ na dyskryminację i wykluczenie: status społeczno-ekonomiczny, płeć/gender, (nie)pełnosprawność, i pochodzenie etniczne/rasowe. W czerwcu 2014 roku w Bolonii odbyła się konferencja „Przekraczając granice: Intersekcjonalność”.

Irene Passini jest wiceprezeską Arcigay Il Cassero z Bolonii, które współorganizowało konferencję.

Nasza organizacja działa od 1982 roku, tworząc grupy młodzieżowe, oferując wsparcie prawne i psychologiczne, organizując formy spędzania czasu dla młodzieży. Mamy nadzieję, że IGLYO będzie instrumentem który wprowadzi Włochy do Europy – pod względem prawnym i praktycznym.

Latem w ramach rozwijania debaty nt. intersekcjonalności IGLYO opublikowało materiał nt. krytyki norm „IGLYO On Norm Criticism”, a w maju 2015 roku zaplanowano konferencję w tej sprawie.

Na zdjęciu od lewej: Elena Sopie Allen z Federación Estatal de Lesbienas, Gais, Transexuales y Bisexuales w Hiszpanii, Irene Passini z Arcigay Il Cassero z Włoch oraz Luna Parker z Irish Trans* Students’ Alliance z Irlandii
Na zdjęciu od lewej: Elena Sopie Allen z Federación Estatal de Lesbienas, Gais, Transexuales y Bisexuales w Hiszpanii, Irene Passini z Arcigay Il Cassero z Włoch oraz Luna Parker z Irish Trans* Students’ Alliance z Irlandii

Podczas spotkania przyjęto sprawozdanie zarządu, zatwierdzono budżet, oraz zapoznano się z pozytywnym wynikiem badań Komitetu Kontroli Finansowej. Dokonano także zmian w polityce członkostwa, oraz zaplanowano stworzenie grupy roboczej ds. zmian statutowych. Kolejne Walne Zgromadzenie odbędzie się w 2015 roku w Rumunii, gospodarzem będzie tamtejsze stowarzyszenie Accept.