GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Organizacje LGBTQ gratulują prof.M.Fuszarze

Prof. Małgorzata Fuszara (fot. www.premier.gov.pl)
Prof. Małgorzata Fuszara (fot. www.premier.gov.pl)

Osiem organizacji LGBTQFabryka RównościFundacja Równość.org.pl, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Stowarzyszenie Miłość Nie WykluczaStowarzyszenie Otwarte ForumStowarzyszenie TęczówkaTrans-Fuzja, Fundacja Na Rzecz Osób Transpłciowych oraz SPR - przesłało prof. Małgorzacie Fuszarze list z gratulacjami z okazji objęcia przez nią funkcji Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania. Organizacje liczą na dobrą współpracę z nową Pełnomocniczką.

 

W imieniu ww. organizacji list podpisały osoby z zarządu SPR.

Toruń, 01 sierpnia 2014 roku

 

Prof. Małgorzata Fuszara

Pełnomocniczka Rządu

do Spraw Równego Traktowania

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3; 00-583 Warszawa

 Szanowna Pani,

 

 

w imieniu niżej wymienionych organizacji gratulujemy Pani objęcia funkcji Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania i wyrażamy szczerą nadzieję, że sprosta Pani oczekiwaniom i wyzwaniom, jakie wiążą się z tą bardzo ważną rządową funkcją. Nasze organizacje są przekonane, że kwestie przeciwdziałania dyskryminacji i polityki równościowej należą do pierwszoplanowych zadań każdego państwa, zwłaszcza państwa nowoczesnego, respektującego międzynarodowe standardy i zobowiązania w dziedzinie praw człowieka – do miana którego aspiruje nasz kraj. W opinii naszych organizacji dotychczasowe działania rządu na polu równego traktowania są niewspółmierne do potrzeb, a ponadto mało zdecydowane i podejmowane z dużym opóźnieniem – co było widać w szczególności na przykładzie przygotowań Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016 czy podpisania Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

 

Niniejszy list został wysłany w imieniu następujących organizacji:

  1. Fabryka Równości (Łódź),
  2. Fundacja Równość.org.pl (Kraków),
  3. Stowarzyszenie Lambda Warszawa,
  4. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza (Warszawa),
  5. Stowarzyszenie Otwarte Forum (Warszawa),
  6. Stowarzyszenie Tęczówka (Katowice),
  7. Trans-Fuzja, Fundacja Na Rzecz Osób Transpłciowych (Warszawa),
  8. Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" (Toruń).

Nasze organizacje zajmują się w przede wszystkim działaniami na rzecz osób LGBTQ. Choć mamy siedziby w różnych miejscowościach oraz różny zasięg działania, to łączy nas przekonanie, że w zakresie sytuacji osób LGBTQ w Polsce pozostało wiele do zrobienia – także w sferze, na którą wpływ ma rząd. Do takich spraw należą m.in. wprowadzenie ochrony przed przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, uregulowanie prawne procesu uzgodnienia płci oraz sytuacji osób transpłciowych w prawie rodzinnym i prawie pracy, wprowadzenie standardów edukacji antydyskryminacyjnej oraz umożliwienie formalizacji związków osób tej samej płci w sposób zapewniający poszanowanie ich godności i praw obywatelskich.

 

Wyrażamy nadzieję, że będzie Pani Pełnomocniczką otwartą na dialog i spotkania z osobami LGBTQ oraz organizacjami, które działają na ich rzecz, że znajdziemy w Pani partnerkę i sojuszniczkę w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla prawnych, społecznych i kulturowych problemów, z którymi mierzą się osoby LGBTQ w Polsce. Liczymy, że spotkania organizacji społecznych, w tym organizacji LGBTQ, z Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania, zapoczątkowane przez Pani poprzedniczkę, będą kontynuowane i przyniosą wymierne rezultaty.

 

Wyrażając szczerą wolę i chęć spotkania z Panią w celu szczegółowego omówienia ww. zagadnień, pozostajemy do Pani dyspozycji w kwestii ustalenia terminu spotkania. Aktualną listę danych kontaktowych polskich organizacji działających na rzecz osób LGBTQ – w tym naszych organizacji – przesyłamy w załączeniu.

 

Łączymy wyrazy szacunku i pozostajemy

 

z poważaniem

 

(-) Monika Dąbrowska, Stow. Pracownia Różnorodności

(-) Przemysław Szczepłocki, Stow. Pracownia Różnorodności

 

Pismo org LGBTQ do nowej Pełnomocniczki.
Adobe Acrobat Document 671.9 KB

Nie tylko organizacje LGBTQ przesłały listy gratulacyjne nowej Pełnomocniczce.

 

Koalicja Przeciwko Przestępstwom Motywowanym Uprzedzeniami, do której należą Fundacja Edukacji i Twórczości, Kampania Przeciw Homofobii, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, NEVER AGAIN Association - Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ, Stowarzyszenie "Nomada", Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, SPR oraz Stowarzyszenie Lambda Warszawa (koordynujące Koalicję), wysłała swój list do prof. M. Fuszary.

 

Stanowisko w tej sprawie zajęła też dzisiaj Koalicja na rzecz Równych Szans, zrzeszająca ponad 50 organizacji pozarządowych. Treść listu Koalicji udostępniamy poniżej.

 

stanowisko_Koalicji01.08.14.pdf
Adobe Acrobat Document 739.4 KB