GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Hipokryzja MSZ: ostrzeżenia dla homofobów i rasistów w "Polak za granicą"

Ciąg dalszy sprawy internetowego poradnika "Polak za granicą". Wczoraj SPR otrzymało pismo z ministerstwa spraw zagranicznych, w którym tłumaczono, że w poradniku nie znajdą się ostrzeżenia dla osób LGBTQ odwiedzających inne kraje (przed "karami za homoseksualność"), bo "środowiska skrajnie przeciwne LGBTI mogłyby zażądać od MSZ podania informacji o krajach, gdzie spotkać można się z propowaniem lub akceptacją podobnego światopoglądu". Za późno. Takie informacje już są w ww. poradniku.

Homofoby i rasiści wyjeżdżający do Kanady dowiedzą się z poradnika MSZ, że na temat mniejszości seksualnych i etnicznych należy wypowiadać się bardzo oględnie; określenia Indianie i Eskimosi uchodzą za obraźliwe (Indian nazywa się członkami pierwszych narodów, Eskimosów - Inuitami). Niedopuszczalne jest używanie określeń wskazujących na dyskryminowanie z powodu pochodzenia lub przynależności. Kanada jest krajem szanującym swą wieloetniczność i wielokulturowość, gdzie bardzo zwraca się uwagę na tzw. poprawność polityczną.

Informację, że resort kierowany przez Radosława Sikorskiego zamieścił takie ostrzeżenie dla wyjeżdżących do Kanady, przekazała nam telefonicznie zbulwersowana kobieta. Poniżej zamieszczamy zrzuty ekranu ze strony poradnika - na dowód, że "to się dzieje naprawdę".