GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Sprawa prof. A. Nalaskowskiego wraca do ponownego rozpoznania

A. Nalaskowski (fot. rp.pl za FREE PRESS)
A. Nalaskowski (fot. rp.pl za FREE PRESS)

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił postanowienie o umorzeniu postępowania toczącego się przeciw prof. Aleksandrowi Nalaskowskiemu, oskarżonemu o publiczne zniesławienie osób homoseksualnych wypowiedzią dla portalu fronda.pl "Homoseksualizm w domach dziecka będzie się reprodukował" z 09 czerwca 2011 roku. Umorzenie postępowania, do którego doszło 03 stycznia br., zaskarżył oskarżyciel prywatny. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy będzie musiał ponownie rozpoznać tę sprawę.

W uzasadnieniu swojej decyzji - zapadłej 27 czerwca br. i wczoraj doręczonej oskarżycielowi prywatnemu - Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że Sąd Rejonowy przedwcześnie zdecydował o umorzeniu postępowania. Wskazano przy tym, że warszawski Sąd Rejonowy nie przeprowadził w ogóle postępowania dowodowego. Warto przypomnieć, że od złożenia prywatnego aktu oskarżenia w tej sprawie w maju 2012 roku aż do wydania postanowienia umarzającego postępowanie 03 stycznia br., czyli przez 19 miesięcy, w sprawie niewiele się działo: najpierw sąd w Toruniu stwierdził swoją niewłaściwość i przekazał sprawę do rozpoznania sądowi w Warszawie, a jesienią 2013 roku obrońca oskarżonego złożył wniosek o umorzenie postępowania ze względu na brak legitymacji oskarżyciela prywatnego (tego wniosku sąd nie uwzględnił - umorzenie nastąpiło na innej podstawie). Sąd rozpoznający sprawę odbył tylko jedno posiedzenie - to, na którym umorzył postępowanie; nie pojawili się na nim oskarżony ani jego obrońca.

 

Uchylając decyzję o umorzeniu Sąd Okręgowy w Warszawie napisał ponadto:

 

W rozpoznawanej sprawie Sąd Rejonowy stwierdził, że wypowiedź oskarżonego opublikowana na stronie internetowej fronda.pl jest nie tylko niepoprawna politycznie, ale również dotkliwa dla mniejszości homoseksualnej i obraźliwa. Jednocześnie Sąd ocenił, że jako stanowiąca jeden z wielu głosów w dyskusji o homoseksualizmie mieści się ona w granicach dozwolonej krytyki.
W ocenie Sądu Okręgowego nie sposób uznać, jak to uczynił Sąd Rejonowy, że wypowiedź obraźliwa dla określonej grupy osób - w tej sprawie mniejszości homoseksualnej, mieściła się w granicach dozwolonej krytyki. Z treści wypowiedzi oskarżonego opisanej w prywatnym akcie oskarżenia wynika bowiem m. in., że choć miał on wiedzę, iż homoseksualizm w roku 1990 został wykreślony przez Światową Organizację Zdrowia z Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, to i tak uznał tę orientację seksualną za chorobę. W tej sytuacji zasadna jest ocena skarżącego, że oskarżony świadomie wypowiedział twierdzenie niezgodne z prawdą, które może poniżyć osoby homoseksualne w opinii publicznej, gdyż wypowiedź udzielona redakcji portalu internetowego fronda.pl została opublikowana w Internecie, a więc skierowana została do nieograniczonej liczby potencjalnych odbiorców. (...)
Nie zasługuje na aprobatę pogląd Sądu Rejonowego, iż próba eliminacji wypowiedzi oskarżonego oraz opinii wyrażających podobne poglądy na temat homoseksualizmu, byłaby naruszeniem zasad pluralizmu demokratycznego państwa prawa. Możliwość posiadania określonych poglądów, czy wyrażania opinii nie może oznaczać, że własne przekonania można w sposób zupełnie dowolny, niczym nieograniczony przekazywać opinii publicznej, bez poszanowania godności grupy osób, do której ocena ta się odnosi.
 
Skan postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z pełnym uzadanieniem - do pobrania poniżej.
SO Warszawa - uchylenie umorzenia (2014.
Adobe Acrobat Document 1.3 MB