GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

SPR poparło antyhomofobiczne postępowanie TVP

Pracownia Różnorodności przesłała do Telewizji Polskiej list z wyrazami poparcia dla stanowiska zajętego przez nadawcę publicznego wobec homofobicznej wypowiedzi Daniela Dziorka, aktora występującego w serialu "rodzinka.pl".

Toruń, 30 czerwca 2014 roku

 

Telewizja Polska S.A.

ul. Jana Pawła Woronicza 17

00-999 Warszawa

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" wyraża zadowolenie ze stanowiska zajętego przez Państwa wobec homofobicznego wpisu zamieszczonego przez Daniela Dziorka, aktora występującego w serialu "rodzinka.pl", na profilu na portalu facebook.com. Odnośna wypowiedź Jacka Rakowieckiego, rzecznika prasowego TVP, cytowana przez liczne media, choć surowa i bardzo krytyczna dla młodego aktora, była w pełni uzasadniona. Z pewnością nie była to też wypowiedź przesadnie ostra ani nadmiernie dotkliwa.

 

W ocenie Stowarzyszenia zarówno brak reakcji jak i bagatelizowanie wszelkich przejawów homofobii – podobnie jak przejawów antysemityzmu, ksenofobii, rasizmu, seksizmu czy mizoginii – jest niedopuszczalne. Tym bardziej na potępienie zasługuje publiczne homofobiczne zachowanie znanej osoby, jaką niewątpliwie jest aktor występujący w popularnym serialu telewizyjnym. Warto przypomnieć, że "rodzinka.pl" jest serialem oglądanym przez liczną publiczność, a ponadto jedną z nielicznych produkcji telewizyjnych, która w poprawny, a także wolny od przemilczeń i uproszczeń sposób przedstawiła kwestię homoseksualności jednej z postaci.

 

Nie ulega też wątpliwości, że propagowanie otwartości na różnorodność społeczną i akceptacji dla odmienności należą do misji nadawcy publicznego w takim samym stopniu, jak wskazywanie i piętnowanie nieprawidłowych i szkodliwych postaw i zachowań, takich jak dyskryminacja, nietolerancja czy mowa nienawiści. Choć działania w tym zakresie nie podobają się wszystkim – o czym świadczy list skierowany do prezesa TVP przez posła Stanisława Piętę (PiS) – to są one właściwe i powinny być kontynuowane.

 

Stowarzyszenie zachęca Państwa do konsekwentnego zajmowania stanowiska wymierzonego w homofobię, antysemityzm, ksenofobię, rasizm, seksizm, mizoginię i inne postawy oparte na stereotypach i uprzedzeniach. Biorąc pod uwagę wpływ TVP na jej publiczność takie podejście ma znaczenie nie do przecenienia.

 

Z poważaniem

 

(-) Karolina Orcholska

osoba wchodząca w skład zarządu

(-) Monika Dąbrowska

osoba wchodząca w skład zarządu

(-) Przemysław Szczepłocki 

osoba wchodząca w skład zarządu

 

Do wiadomości:

  • prof. Irena Lipowicz, Rzeczniczka Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa;
  • dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania, Al. Ujazdowskie 1/3, 00 583 Warszawa;
  • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa;
  • Rada Etyki Mediów, ul. Woronicza 17, Bud. B15, pok. 13/13A, 00-999 Warszawa.