GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Spotkanie z delegacją ECRI

Przbywająca w Polsce delegacja ECRI - agendy Rady Europy odpowiedzialnej za przeciwdziałanie rasizmowi i nietolerancji - spotkała się wczoraj z Zofią Jabłońską z KPH i Przemysławem Szczepłockim z SPR.

Do tej pory Europejska Komisja Przeciw Rasizmowi i Nietolerancji nie zajmowała się problemem homofobii - ECRI została do tego skłoniona przez sytuację panującą w Polsce.

Delegacja ECRI, w skład której weszli Marc Leyenberger (wiceprzewodniczący ECRI) z Francji i Daniel Thürer ze Szwajcarii, a także Pierre Masson z sekretariatu ECRI, przebywała w Polsce od 23 czerwca. Była to piąta wizyta ECRI w naszym kraju.

W czasie spotkania dot. sytuacji LGBT poruszono następujące kwestie:

  • przestępstwa motywowane uprzedzeniami wymierzone w osoby LGBT, w tym projekty nowelizacji kodeksu karnego, które mają zapewnić ochronę przed takimi przestępstwami,
  • funkcjonowanie przepisów antydyskryminacyjnych, w szczególności ustawy z 03 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania,
  • uznanie w Polsce związków partnerskich i małżeństw zawieranych przez pary jednopłciowe w innych krajach,
  • sytuacja osób transpłciowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób transseksualnych,
  • sytuacja młodzieży LGBT, w tym problemy z coming outem, przemocą rówieśniczą i edukacją szkolną,
  • stosunek różnych grup wiekowych do osób LGBT, w tym stosunek młodzieży,
  • organizacja Parad Równości i działalność klubów dla osób LGBT.

Pośród licznych pytań zadanych przez członków delegacji pojawiło się także o możliwy wzór do naśladowania przez Polskę w drodze do poprawy sytuacji osób LGBT. Spotkanie zakończyło stwierdzenie, że - gdy chodzi o sytuację osób LGBT - Polska jest przypadkiem szczególnym, a do zrobienia pozostaje bardzo wiele rzeczy.