GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

SPR w ramach Sieci Żywych Bibliotek w Polsce

Seminarium Budowania Sieci Żywych Bibliotek w Polsce odbyło się we Wrocławiu w dniach 11-15 czerwca 2014 roku. Wzięła w nim udział przedstawicielka SPR – Beata Bielska. Seminarium zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Diversja i współfinansowane przez Europejską Fundację Młodzieży przy Radzie Europy.

W seminarium wzięły udział osoby, które wcześniej organizowały żywe biblioteki (w Radomiu, Koszalinie, Słupsku, Białymstoku, Suwałkach, Krakowie, Łodzi) oraz kilkanaście osób, głównie przedstawicieli bibliotek i instytucji kultury, które planowały żywe biblioteki organizować.

Seminarium obejmowało prezentację żywych bibliotek już zorganizowanych, zapoznanie się z genezą metody oraz zasadami jej stosowania, udział uczestników w Żywej Bibliotece we Wrocławiu (10. edycja) oraz wypracowanie standardów organizacji żywych bibliotek w Polsce i podstaw budowania sieci współpracy. W ramach seminarium uczestniczki i uczestnik spotkali się również z Ronnim Abergelem, współtwórcą metody ŻB, przedstawicielem Human Library Organisation.

Beata Bielska