GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

"Inność, tolerancja, uprzedzenia" - relacja z konferencji NRA

12 kwietnia w Warszawie odbyła się konferencja "Inność, tolerancja, uprzedzenia", zorganizowana przez Naczelną Radę Adwokacką i działającą przy niej Komisję Praw Człowieka. Część konferencji poświęcono analizie sytuacji osób LGBTQ.

Publikujemy krótką relację z konferencji autorstwa Grzegorza Szafrańskiego, który wziął w niej udział jako reprezentant SPR.

12 marca 2014r. w Sali Kolumnowej Pałacu Prymasowskiego, nieopodal warszawskiej starówki, odbyła się X konferencja organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką i Komisję Praw Człowieka przy NRA. Hasło przewodnie wydarzenia to: „INNOŚĆ, TOLERANCJA, UPRZEDZENIA”. Byłem jednym z młodszych (jak nie najmłodszym) uczestnikiem konferencji, gdyż partycypowało w niej wiele znamienitych osobistości polskiej jurysprudencji (sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, wysocy przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, praktycy zawodowi), przedstawiciele organizacji pozarządowych (Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Stowarzyszenia Interwencja Prawna) oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto, gośćmi konferencji byli: posłanka Anna Grodzka, przedstawiciel Biura RPO – Mirosław Wróblewski i Pełnomocnik MSZ ds. postępowań przed ETPC – Justyna Chrzanowska.

fot. Grzegorz Szafrański
fot. Grzegorz Szafrański

Konferencja zachwyciła mnie merytorycznym, jak i technicznym przygotowaniem. Prelegenci wypowiadali się na tematy dyskryminacji dotyczące najróżniejszych grup społecznych – osób LGBT, niepełnosprawnych i starszych, mniejszości religijnych i narodowościowo-etnicznych. Ograniczenia czasowe oraz liczność zagadnień przyczyniły się do okrojonych analiz tematu, a zgodnie z zasadą niedyskryminacji, mniej więcej równo czasowo potraktowano każdy przypadek nietolerancji ze względu na kryterium personalne. Najczęściej poruszaną kwestią dotyczącą osób LGBT był niedawny wyrok warszawskiego sądu, w którym stwierdzono, iż określenia "pedał" i "ciota" mogą być obraźliwe, ale co do zasady są to przede wszystkim "słowa neutralne, powszechnie używane w życiu potocznym", dlatego sprawę umorzono. Krytykowano tu edukacyjne braki w społeczeństwie, które przyczyniają się do takich homofobicznych zachowań.

Jedną z najciekawszych prelekcji było przemówienie dra hab. Michała Bilewicza z UW, który przedstawił wyniki badań Carnaghi & Mass dotyczące negatywnej społecznej etykietyzacji – słowo "pedał" wywołuje w społeczeństwie zdecydowanie więcej negatywnych emocji niż określenie "osoba homoseksualna" i determinuje zachowania homofobiczne.

Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski z UW przywołał badania Ireneusza Krzemińskiego, świadczące o stopniowym spadku niechęci społecznej do homoseksualistów – w ciągu ostatnich 20 lat z 75% do 43%.

Najszerzej kwestie osób LGBT omówiła dr Dorota Pudzianowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która wypowiadała się na temat związków partnerskich obywateli polskich zawieranych zagranicą oraz wiz dla ich partnerów.

Konferencję podsumowano stwierdzeniem potrzeby edukacji w celu do rozpromowania idei społeczeństwa tolerancyjnego. Było to dla mnie bardzo ciekawe wydarzenie, gdyż zapoznałem się z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi realnych działań antydyskryminacyjnych, co z pewnością przyda się w mej działalności w SPR.