GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

SPR na Watch Docs Częstochowa

W Częstochowie odbyła się dwunasta edycja Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie. 11 kwietnia - na zaproszenie organizatorek i organizatorów festiwalu - Przemek Szczepłocki, prawnik z Pracowni Różnorodności, wygłosił w trakcie imprezy prelekcję pt. "Prawa osób LGBT w kontekście praw człowieka".

P. Szczepłocki (fot. W. Skowroński)
P. Szczepłocki (fot. W. Skowroński)

Podczas dwugodzinnej prelekcji, która odbyła się w jednym z audytoriów częstochowskiej Akademii im. Jana Długosza, przedstawiono najważniejsze dokumenty z zakresu praw człowieka i wskazano, czy oraz w jakim zakresie dotyczą one praw osób LGBT. Szczególną uwagę poświęcono Zasadom Yogyakarty oraz analizie tego, czy i jak dalece Polska spełnia te zasady oraz sformułowane do nich zalecenia.