GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Ciąg dalszy sejmowych prac nad nowelizacją kodeksu karnego

Dziś odbyło się posiedzenie podkomisji stałej ds. nowelizacji prawa karnego, która pracuje nad poselskimi projektami zmiany kodeksu karnego zmierzającymi do rozszerzenia ochrony przed przestępstwami z nienawiści (hate crimes) - tak, aby dotyczyła ona także czynów popełnionych na tle wieku, niepełnej sprawności, płci, tożsamości płciowej oraz orientacji seksualnej. Posiedzenie było pierwszym od wielu miesięcy wydarzeniem w procesie legislacyjnym przedmiotowych projektów. Podczas posiedzenia stronę społeczną reprezentowały Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Stowarzyszenie "Kampania Przeciw Homofobii" oraz SPR.

Dla przypomnienia:

 • projekt Twojego Ruchu (druk sejmowy nr 340) został złożony do laski marszałkowskiej 12 marca 2012 roku, jego pierwsze czytanie odbyło się 25 maja tego samego roku, projekt został w jego wyniku skierowany do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, a stamtąd - 14 czerwca 2012 roku - do podkomisji stałej ds. nowelizacji prawa karnego,
 • projekt Platformy Obywatelskiej (druk sejmowy nr 1078) został złożony do laski marszałkowskiej 27 listopada 2012 roku, jego pierwsze czytanie odbyło się 22 lutego 2013 roku, projekt został w jego wyniku skierowany do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, a stamtąd - 05 kwietnia 2013 roku - do podkomisji stałej ds. nowelizacji prawa karnego,
 • 05 kwietnia 2013 roku podkomisja zdecydowała, że ww. projekty będzie rozpatrywać wspólnie - ale od tamtego czasu do tematu nie wracała,
 • pierwotnie wraz z projektami TR i PO miał być rozpatrywany projekt SLD (druk sejmowy nr 383), ale 21 lutego br. został on wycofany.

Wszystkie trzy ww. projekty - choć w różny sposób - mają rozszerzyć istniejącą ochronę przed przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami i skupiają się na zmianie art. 119, 256 i 257 kk. Projekt SLD obejmował także dodatkową kwestię, niezwiązaną z hate crimes, tj. nowelizację art. 194-196 kk.

Druk sejmowy 340 (VII kadencja)(RP).pdf
Adobe Acrobat Document 539.0 KB
Druk sejmowy 383 (VII kadencja)(SLD).pdf
Adobe Acrobat Document 672.1 KB
Druk sejmowy nr 1078 (VII kadencja)(PO)
Adobe Acrobat Document 383.6 KB

Na kilka godzin przed posiedzeniem podkomisji okazało się, że SLD ponownie złożył swój projekt, a TR złożył - niezależnie od ww. - projekt nowelizacji art. 194-196 kk. Ponieważ decyzja podkomisji o wspólnym rozpatrzeniu projektów stanowiących druki nr 340, 383 i 1078 nadal obowiązuje, a zarówno "stary-nowy" projekt SLD jak i nowy projekt TR zostały uznane za "dotyczące tego samego" co ww. projekty, powstał dylemat, jak podkomisja ma kontynuować prace nad drukami nr 340 i 1078. W szczególności nie jest jasne, czy podkomisja powinna poczekać, aż nowe projekty SLD i TR zostaną zaopiniowane przez Biuro Analiz Sejmowych, uzyskają numer druku sejmowego, zostaną zgłoszone stanowiska wobec nich (w tym stanowisko rządu) oraz odbędzie się ich pierwsze czytanie. Cały ten proces może potrwać kilka miesięcy - w tym czasie prace nad drukami nr 340 i 1078 nie będą się toczyć. A są to już prace poważnie opóźnione - latem ubiegłego roku SPR otrzymało pisemną informację, że posiedzenie podkomisji ws. ww. projektów odbędzie się we wrześniu 2013 roku - odbyło się dopiero dzisiaj.

Od lewej: K. Śmiszek (PTPA),        D. Pudzianowska (HFPC), Z. Jabłońska (KPH)
Od lewej: K. Śmiszek (PTPA), D. Pudzianowska (HFPC), Z. Jabłońska (KPH)

Na dzisiejszym posiedzeniu podkomisji głos najczęściej zabierały osoby z organizacji pozarządowych: dr Dorota Pudzianowska z HFPC, Krzysztof Śmiszek z PTPA, Zofia Jabłońska z KPH i Przemek Szczepłocki z SPR. Stanowisko rządu - przeciwne proponowanym zmianom w kodeksie karnym - referował przedstawiciel ministerstwa sprawiedliwości; na pytania podkomisji, posła-sprawozdawcy projektu TR, Roberta Biedronia, oraz strony społecznej odpowiadała też prok. Małgorzata Januszewska z Prokuratury Generalnej.

Stronie społecznej udało się przedstawić część argumentacji przemawiającej na rzecz wprowadzenia do kodeksu karnego zmian jak w projekcie stanowiącym druk sejmowy nr 340. W trakcie dyskusji przedstawiciel ministerstwa sprawiedliwości przyznał, że obecnie obowiązujące przepisy nie chronią przed mową nienawiści tych grup społecznych, których nie da się wyodrębnić za pomocą kryterium rasowego, etnicznego, narodowościowego ani wyznaniowego, nie chronią zatem np. ogółu osób LGBT czy wszystkich osób homoseksualnych - a to właśnie takie zbiorowości są celem powtarzających się ataków werbalnych. Strona społeczna podała przykłady postępowań sądowych, które zainicjowała celem sprawdzenia, czy obecnie obowiązujące przepisy (w tym art. 212 kk, chronioący przed zniesławieniem osobę ale i grupę osób) mogą zostać wykorzystane do ochrony przed takimi atakami np. na całą zbiorowość osób homoseksualnych (nie mogą). Także przedstawicielka Prokuratury Generalnej przyznała, że grupy ludności inne niż rasowe, etniczne, narodowe i wyznaniowe nie są obecnie chronione. Oświadczenia przedstawiciela resortu sprawiedliwości i prok. M. Januszewskiej potwierdziły, że prawdą jest - podnoszony od lat przez stronę społeczną - brak ochrony takich grup ludności jak m.in. osoby LGBT. Było to o tyle znaczące, że do tej pory zwłaszcza ministerstwo sprawiedliwości (a w ślad za nim rząd) twierdziło, że zmiana kodeksu karnego nie jest konieczna, ponieważ odpowiednie przepisy już istnieją. Dziś przyznano, że jednak nie istnieją.