GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

MEN zbyt zaangażowane, żeby się spotkać

Piętnaście organizacji LGBTQ doczekało się odpowiedzi na propozycję spotkania z ministrą Joanną Kluzik-Rostkowską. Wynika z niej, że MEN jest tak zaangażowane "w prace nad realizacją obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich" oraz "prace nad zmianami w obszarze podręczników szkolnych", że spotkanie nie jest możliwe. Wyprodukowanie tej jednozdaniowej riposty zajęło ministerstwu dwa i pół miesiąca.

Odpowiedź, której skan zamieszczamy poniżej, jest dziwna nie tylko dlatego, że - mimo jej lapidarności - jej przygotowanie trwało tak długo. Pismo DJE.WEK.5000.3.2014.MSz nie ma daty (poza roczną), datę jego nadania znamy jedynie z koperty (patrz skan). Nawet umiejscowienie podpisu na dokumencie jest dość niecodzienne. Podpis ten złożyła Małgorzata Szybalska - obecnie szefowa Departamentu Jakości Edukacji MEN, a wcześniej szefowa Departamentu Programów Nauczania i Podręczników MEN.

MEN - odpowiedź ws. spotkania z orgnizac
Adobe Acrobat Document 290.7 KB
Małgorzata Szybalska (fot. tokfm.pl)
Małgorzata Szybalska (fot. tokfm.pl)

Małgorzata Szybalska dała się poznać organizacjom LGBTQ jako osoba, która bardzo szanuje swój czas. 18 lipca 2012 roku - na zaproszenie Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania - M. Szybalska uczestniczyła w konferencji inaugurującej w Polsce Projekt Rady Europy "Zwalczanie dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej", odbywającej się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W czasie konferencji, podczas rundy pytań, stołeczny radny Krystian Legierski poprosił M. Szybalską i drugą przedstawicielkę MEN, Beatę Pawłowską, o informację co – wg założeń rządu – powinna wiedzieć osoba uczęszczająca do szkoły na temat  homoseksualności, transseksualności, związków osób tej samej płci, rodzicielstwa osób homoseksualnych i zdrowia seksualnego osób homoseksualnych. K. Legierski nie doczekał się odpowiedzi, bo obie panie wstały, zabrały torebki i opuściły konferencję - zrobiło się już bowiem po 16:00. SPR próbowało uzyskać od ww. odpowiedzi na pytania K. Legierskiego, ale pisma, które przysłało MEN - podpisane przez M. Szybalską - ich nie zawierały (więcej o tamtej wymianie korespondencji między SPR a M. Szybalską - tutaj).