GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Miłosny apel Partnerstwa dla Związków

D.Tusk (fot. www.premier.gov.pl)
D.Tusk (fot. www.premier.gov.pl)

Partnerstwo dla Związków (PdZ) - koalicja 41 organizacji pozarządowych i podmiotów nieformalnych, do której należy SPR - skierowało wczoraj "Miłosny apel" do premiera Donalda Tuska. W apelu PdZ odniosło się do wypowiedzi D. Tuska nt. sensu wznowienia sejmowych prac nad wprowadzeniem związków partnerskich, a także do postępowania osób reprezentujących PO w Parlamencie Europejskim podczas głosowania 04 lutego br. nad rezolucją w sprawie unijnego planu przeciwdziałania homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Warszawa 14.02.2014

Miłosny apel społeczności LGBT do Premiera Tuska

 

Dziś, w wyjątkowym dniu jakim dla zakochanych i wszystkich żyjących w szczęśliwych związkach jest 14 lutego, jako organizacje działające na rzecz wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji związku partnerskiego dla par jedno- i różnopłciowych, z wielkim smutkiem odnosimy się do wypowiedzi nt. związków partnerskich udzielonych mediom przez premiera Donalda Tuska oraz do działań eurodeputowanych PO w związku z "Raportem Lunacek", który został przyjęty przez Parlament Europejski 4 lutego br.

 

1 lutego premier Tusk powiedział: "- Kiedy słyszę od niektórych <<wróćcie natychmiast z kolejnym projektem>>, ja im zawsze szczerze będę odpowiadał: jeśli będę miał choćby cień przekonania, że w Sejmie możliwa jest dyskusja, która doprowadzi do cywilizowanej regulacji w tej kwestii, to będę gotowy, tak jak wtedy włożyć jak najlepszą energię w to. Jeśli będzie możliwy konsens, jestem pierwszy, który się w to zaangażuje". (źródło PAP)

 

W naszej opinii wypowiedź Premiera Rządu RP jest co najmniej rozczarowująca. Ponad rok od odrzucenia m. in. przez część Klubu PO trzech projektów ustaw o związkach partnerskich nie toczą się żadne prace legislacyjne nad rozwiązaniem palącej kwestii społecznej jaką są formalne związki partnerskie. Dodatkowo lider partii rządzącej de facto wycofuje się z obietnicy wyborczej, jaką było uchwalenie ustawy o związkach partnerskich.  Jeszcze w styczniu 2013 Przewodniczący Klubu PO Rafał Grupiński powiedział: "- Wrócimy do projektu [ustawy o związkach partnerskich], będziemy dyskutować w klubie. Prędzej czy później moim zdaniem te zmiany, konieczne społecznie, i tak zostaną przeprowadzone przez Sejm." (Źródło: PAP)

 

Panie Przewodniczący, Panie Premierze rok to najwyższy czas, aby wrócić do realizacji własnych obietnic i deklaracji!

 

Wyrażamy także zaniepokojenie informacjami przekazanymi nam przez przedstawicieli Twojego Ruchu i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, że od ponad roku Pani Marszałek Ewa Kopacz, nie skierowała do dalszych prac kolejnych dwóch projektów ustaw w tej sprawie, nie nadając im nawet numeru druku sejmowego. W naszej opinii jest to celowe działanie, aby demokratycznie wybrany Sejm nie mógł w swoim zwykłym trybie procedować nad projektami ustaw o związkach partnerskich.

 

Inną kwestią bardzo ważną dla społeczności LGBT (lesbijki, geje, biseksualiści i osoby transpłciowe) jest sprawa przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, z którymi spotykamy się w codziennym życiu. Poprawie sytuacji osób LGBT w Unii Europejskiej, w tym w Polsce ma pomóc raport przygotowany przez austriacką eurodeputowaną Urlike Lunacek. Raport zaprezentowany i przyjęty przez Parlament Europejski zawiera (niewiążące państwa członkowskie) wskazówki, tzw. mapę drogową dla poprawy sytuacji nieheteroseksualnych obywatelek i obywateli Unii Europejskiej.

 

Niestety politycy Platformy Obywatelskiej RP, z wyjątkiem Tadeusza Rossa, zagłosowali przeciw przyjęciu raportu lub lekceważąc swoich wyborców nie wzięli udziału w głosowaniu,  będąc na Sali obrad.

 

Dziesięcioro eurodeputowanych PO głosując przeciwko "miękkim" zaleceniom Raportu Lunacek, pokazało to samo, co rok wcześniej posłanki i posłowie PO odrzucając projekt ustaw o związkach partnerskich, że  Platforma Obywatelska jest całkowicie zamknięta na postulaty naszych organizacji i nieprowadzony jest żaden dialog społeczny w tej kwestii.

 

Wzywamy Pana Premiera do osobistego spotkania z Przedstawicielkami i Przedstawicielami naszych organizacji, w celu omówienia ważnych dla nas kwestii.

 

Panie Premierze do końca kadencji Sejmu jest jeszcze ponad 1,5 roku. To odpowiedni czas aby powrócić do debaty politycznej i jeśli Pana zapowiedzi w kampanii wyborczej w 2011 roku były szczere, do ponownej próby uchwalenia ustawy o związkach partnerskich.