GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Ambasada USA wspiera walkę o prawa LGBT

Na zaproszenie pana Stephena D. Mulla, ambasadora USA w Polsce, osoby reprezentujące SPR i inne krajowe organizacje LGBT, wzięły 11 lutego udział w wideo-konferencji "Budowanie sojuszy i koalicji na rzecz praw mniejszości LGBT" oraz przyjęciu poświęconym sprawom osób LGBT.

Publikujemy relacje z obu wydarzeń przygotowane przez Aleksandrę Skonieczka oraz Pawła Maniaka.

Logo Human Rights Campaign
Logo Human Rights Campaign

Relacja z wideo-konferencji

Aleksandra Skonieczka

 

11 lutego br. w ambasadzie USA w Warszawie odbyła się wideo-konferencja "Budowanie sojuszy i koalicji na rzecz praw mniejszości LGBT" z udziałem osób z polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób LGBT oraz Michaela Cole-Schwartza z amerykańskiej organizacji Human Rights Campaign; w spotkaniu wzięły też udział osoby należące do personelu ambasady, głównie z działu politycznego oraz kulturalnego. Głównym elementem wideo-konferencji była półgodzinna prezentacja działalności organizacji LGBT w USA, przeprowadzona przez Michaela Cole-Schwartza; zaprezentowano osiągnięcia, problemy, obszary działania oraz sytuację osób LGBT w USA.

Prelegent podzielił działania swojej organizacji na kilka obszarów:

  • edukację,
  • służbę zdrowia,
  • biznes.

Mała dygresja co do ostatniego z wymienionych obszarów: podobno aż 90% firm w USA uznało politykę gay-friendly nie tyle za ukłon wobec osób LGBT, ile za realizację własnego dobrze pojętego interesu. W tym kontekście Tomasz Szypuła z Fundacji LGBT Business Forum zauważył, że te same firmy, które w USA są gay-friendly, w Polsce tego podejścia nie stosują – uzasadniając to "inną kulturą”"panującą w naszym kraju.

W aż 17 stanach pary jednopłciowe mogą zawierać małżeństwa. Pomimo tego bezsprzecznego sukcesu Michael Cole-Schwartz podkreślał podział na dwie Ameryki:

  • tą, w której obowiązuje prawo antydyskryminacyjne, pary jednopłciowe mogą zawierać małżeństwa na równi z parami różnopłciowymi, miejsca pracy są przyjazne dla osób LGBT oraz imigrantów, edukacja seksualna jest powszechna, a społeczeństwo otwarte i akceptujące różnorodność,
  • tą, w której do tej pory można stracić pracę za przynależność do mniejszości (nie tylko LGBT), gdzie brak jest prawa, które byłoby "parasolem" antydyskryminacyjnym, gdzie panuje niechęć ludzi do osób LGBT i gdzie nie ma możliwości zawarcia przez parę jednopłciową jakiegokolwiek związku uznawanego przez prawo.

Impulsem do zmian – dostarczającym też motywacji do działania na rzecz osób LGBT – były przede wszystkim ofiary (w tym śmiertelne) napaści na tle homofobicznym. Przedstawione przez media, wzbudziły oburzenie i szerokie niezadowolenie z istniejącego stanu rzeczy. Reakcją było powstanie ruchu społecznego na rzecz osób LGBT, a także zmiana mentalności w całym społeczeństwie.

Bardzo ważnym motywatorem i wsparciem w USA są osoby heteroseksualne, które opowiadają się za równością (LGBT equality) – zarówno publicznie znane, Barack Obama, Madonna i gwiazdy ze świata muzyki i sztuki – jak i anonimowi "zwykli ludzie". Myślę, że to jedna z największych różnic pomiędzy Polską a USA. Podczas gdy tamtejsze organizacje czerpią niezmierzony zapał i poparcie od rodzin, znajomych i gwiazd, w Polsce ta płaszczyzna dopiero się wyłania. Przykładem jest Stowarzyszenie Akceptacja, a także wcześniejsze spotkania rodziców osób LGBT organizowane przez Stowarzyszenie "Lambda-Warszawa".

Część swojego wystąpienia Michael Cole-Schwartz poświęcił omówieniu – tytułem przestrogi – metod, które nie działają, które w USA się nie sprawdziły; dla równowagi scharakteryzowano też metody, które okazały się najbardziej skuteczne.

Całą wideo-konferencję oceniam bardzo pozytywnie. Z polskiej strony wzięły w niej udział m.in. Lalka Podobińska z Transfuzji, Fundacji na rzecz Osób Transpłciowych, Krzysztof Śmiszek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Mirosława Makuchowska i Katarzyna Remin ze Stowarzyszenia "Kampania Przeciw Homofobii", Mariusz Kurc z Fundacji Replika, a także wspomniany wyżej Tomasz Szypuła z LGBT Business Forum. Wszystkie osoby uczestniczące w wideo-konferencji wyraziły pragnienie dalszej współpracy i kolejnych spotkań.

Od lewej stoją: Aneta Ostrowska, Marcin Szczepkowski, Elżbieta Szczęsna, Aleksandra Skonieczka, Paweł Maniak (fot. Magdalena Dropek, queer.pl)
Od lewej stoją: Aneta Ostrowska, Marcin Szczepkowski, Elżbieta Szczęsna, Aleksandra Skonieczka, Paweł Maniak (fot. Magdalena Dropek, queer.pl)

Relacja z przyjęcia w rezydencji ambasadora

Paweł Maniak

 

Ochrona rezydencji ambasadora Mulla wpuściła naszą grupkę ok. 17:20. Ambasador przybył chwilę po nas. Przyjęcie miało charakter stojący i wypełniły je rozmowy zaproszonych osób. Ambasador i personel ambasady starali się porozmawiać z każdą z osób. Spotkanie upłynęło mi głównie na rozmowach z Magdą Dropek (queer.pl), Elżbietą Szczęsną i Anetą Ostrowską (Stowarzyszenie Akceptacja), Marcinem Szczepkowskim (Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza), Mariuszem Kurcem (Fundacja Replika) i Ewą Jakubowską-Lorenz (Dział Kulturalny Ambasady). Rozmawiano przede wszystkim o doświadczeniach w działalności na rzecz osób LGBT, problemach z jakimi się zmagamy i najważniejszych celach naszych działań.

 

Aleksandra Skonieczka, Paweł Maniak (fot. Magdalena Dropek - queer.pl)
Aleksandra Skonieczka, Paweł Maniak (fot. Magdalena Dropek - queer.pl)

W trakcie przyjęcia ambasador Mull odczytał wystąpienie (w języku polskim!) o tym, jak ważne dla demokracji są równe prawa dla wszystkich obywateli. W czasie swojego wystąpienia, ale także w rozmowach z nami, ambasador Mull bardzo ciepło wypowiadał się o naszej działalności i wyrażał swój podziw i poparcie dla niej. Z kolei Ewa Jakubowska-Lorenz zachęcała do ubiegania się o granty przyznawane przez Ambasadę na działania równościowe. W czasie przyjęcia odebrałem też od wielu osób gratulacje z okazji ósmej rocznicy rozpoczęcia działalności antyhomofobicznej w Toruniu; kilka osób ubolewało, że nie przywiozłem naszych jubileuszowych krówek.

Było to dla mnie bardzo pozytywne doświadczenie, usłyszałem wiele ciepłych słów na temat SPR i działalności na rzecz osób LGBT w ogóle, a ponadto miałem okazję porozmawiać z przedstawicielkami Stowarzyszenia Akceptacja, których kampanie miały realny wpływ na moich rodziców. Oficjalnie przekazuję 'good luck' od ambasadora Mulla dla całej naszej organizacji!